Ber lærere ta makta

For at elever skal få en god skolestart, må læreren ta ledelsen for at ikke ungene tar makta i klasserommet, sier mobbeombud Kaja Vintervold Asmyhr i Vestfold. Hun sier at de to-tre første ukene av skoleåret er viktige for hvordan klassemiljøet blir. Professor Thomas Nordahl i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, mener de første ukene er avgjørende, og at det er vanskeligere å endre regler og måter å kommunisere på i klassen senere.

Mobbeombud Kaja Vintervold Asmyhr i hvit skjorte.
Foto: Hege Therese Holtung / NRK