Bensinpumpa til kleskonge kan være ulovlig

Drivstoffanlegget ble aldri søkt om.

Bensinpumpa ved hytta til Joakim Varner på Tjøme.

Er denne ulovlig satt opp i strandsonen? Det er ett av spørsmålene den nye Færder kommune skal finne svar på.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

En granskingsrapport som ble lagt fram i høst, avdekket alvorlige etiske regelbrudd og saksbehandlingsfeil i Tjøme kommune. Flere av feilene kan ha gått utover allemannsretten og folks tilgang til strandsonen.

Granskingen startet etter at NRK avslørte at byggesakslederen hadde tatt betalt for å fylle ut byggesakspapirer som senere ble sendt til kommunen og påstander om korrupsjon. Særlig blir forholdet mellom ansatte i kommunen og arkitekt Rune Breili ble gransket.

Går gjennom over hundre saker

Siden Tjøme og Nøtterøy kommune skulle slås sammen fra nyttår 2018 ble det byggesaksavdelingen på Nøtterøy som fikk oppgaven å gå gjennom byggesakene.

– Som et resultat av granskingen på Tjøme går vi gjennom litt over 80 saker der, forteller kommunaldirektør Margrethe Løgavlen. I tillegg har Nøtterøy på eget initiativ tatt fram 29 saker de ønsker å se på i egen kommune. Dermed har den nye Færder kommune mellom 112–115 saker den skal vurdere på nytt.

Kleskonge med eget drivstoffanlegg

Flekkenveien 80 ble solgt til Joakim Varner (44) for 35 millioner kroner i 2011. Han er medeier og driver av kleskjeder som Bik Bok, Cubus og Dressmann gjennom Varner-konsernet.

I 2014 søkte Joakim Varner om å få rive den gamle hytta og bygge en ny med hjelp av arkitekt Rune Breili. Før byggingen ble godkjent fikk kommunen en forespørsel fra Siv Ing Braathen-Sømme AS om å grave ned en tank med plass til 10 000 liter på tomta. Pumpa skulle plasseres ved brygga slik at Varner kunne fylle bensin på båtene.

Bensinpumpa blir ikke søkt om, og dermed heller aldri godkjent av politikerne. Likevel blir den bygget.

Klager

Byggingen av drivstoffanlegget til Joakim Varner

Slik så det ut da anlegget ble bygget for rundt ett år siden.

Foto: Tom Ravndal / Privat

Tom Ravndal, som bruker mye tid i området, spør kommunen om drivstoffanlegget. Han får først til svar at anlegget er søknadspliktig. Så får han til svar at anlegget ikke er søknadspliktig.

Da tar han kontakt med Fylkesmannen i Vestfold som i sitt første brev til kommunen ber om en redegjørelse. Kommunen svarer da med at drivstoffanlegget faller utenfor plan- og bygningsloven, men det står ikke noe om hvilket annet lovverk som gjelder.

Det slår Fylkesmannen seg til ro med og skriver:

«Det er kommunen som er byggesaksmyndighet og Fylkesmannen ved Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen har ikke anledning til å gripe inn i etterkant i denne saksbehandlingen.»

Ingen kommentar

Joakim Varner ønsker ikke å kommentere den nye gjennomgangen av om bensinpumpa hans er lovlig eller ikke.

Selv om kommunen konkluderte med at det ikke har foregått korrupsjon ble saken oversendt til politiet for en vurdering. Denne vurderingen er ikke klar ennå.