NRK Meny
Normal

Frp er bekymret for sikkerheten

Fossnes har inngått en avtale med UDI om å ta i mot inntil 180 asylsøkere i Horten. Fremskrittspartiet er bekymret.

Asylsøkere til Horten

Ordfører Are Karlsen (Ap) og Anne Grethe Hauan (Frp) møttes til debatt i NRK Vestfoldsendinga.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

Det er i dag ikke noe mottak i Horten som kan samle asylsøkerne på et avgrenset område. Fossnes må dermed inn på det private leiemarkedet for å skaffe nok midlertidige boliger til asylsøkerne. Daglig leder Stein Bungum i Fossnes AS sier til Gjengangeren at spredt er det beste for både innbyggerne og asylsøkerne. Fremskrittspartiet i Horten er ikke enig.

– Som nyvalgt kommunestyrerepresentant tanker jeg at en av mine store oppgaver er å ivareta sikkerheten til innbyggerne. Det viktigste da er at asylsøkerne er samlet inntil søknaden deres er behandlet, sier Anne Grethe Hauan i Fremskrittspartiet.

Viktig for å lykkes med integreringen

Asylsøkerne som kommer til Horten vil være i kommunen mens de venter på behandling av sin asylsøknad. Uansett om asylsøkerne får oppholdstillatelse eller ikke mener ordfører Are Karlsen (Ap) at spredt bosetting er viktig for integreringen og sikkerheten.

– Jeg tror vi må tenke at dette er mennesker som er best tjent med å ha mest mulig normale liv og boformer. Det er viktig for integreringen. Så jeg tenker motsatt. Det å plassere asylsøkerne sammen på en institusjon bidrar ikke til økt sikkerhet, hverken for innbyggerne eller for dem som kommer til landet.