Beklager utmeldelse og oppsigelse

Tunsberg-biskop Per Arne Dahl synes det er leit at diakonen i Tønsberg domkirke har sagt opp jobben. Bente Pladsen er en av flere som ikke vil tilhøre Den norske kirke etter at kirkemøtet denne uken vedtok en ny vigselsliturgi hvor likekjønnede kan gifte seg. Diakonen mener vedtaket er for radikalt til at hun kan fortsette.

Per Arne Dahl
Foto: Anders Wam Bjerkeseth/NRK