NRK Meny

Bedre pasientsikkerhet

Tønsberg kommune blir nasjonal pilot for et prosjekt som skal gjøre pasientsikkerheten bedre. Pasienter og brukere blir stadig påført unødvendig skade i forbindelse med tjenesteutøvelse, sier kommunaldirektør Tove Helland. Prosjektet skal gi innbyggerne, de ansatte og politikerne trygghet for at helse- og omsorgsarbeidere jobber for at dette ikke skal skje.