Beboere fortviler etter trafikkomlegging

Veien til leilighetene deres er plutselig forbeholdt busser. – Mange beboere er eldre, uføre og avhengig av drosjetransport, sier borettslagleder.

Nestleder og leder i Farmand Terrasse borettslag, Solveig Mo og Oddvar Johannessen

Nestleder i Farmand Terrasse borettslag, Solveig Mo, og leder Oddvar Johannessen, fortviler etter trafikkomleggingen.

Foto: Hina Aslam / NRK

Bussen skal komme lettere fram i Tønsberg. Det skaper problemer for eldre og uføre beboere ved Farmand Terrasse borettslag.

Onsdag ble veien utenfor borettslaget, ved Farmandstredet i Tønsberg, omgjort til et kollektivfelt bare forbeholdt busser.

– Det er veldig mange i borettslaget som har bevegelsesproblemer. Mange er avhengige av taxi, sier leder for borettslaget, Oddvar Johannessen.

Han forteller at borettslaget i utgangspunktet er tilrettelagt for folk med bevegelseshemmelser som trenger å bo sentralt i byen.

– Da det ble solgt i 2006, het det Farmand seniorsenter, sier Johannessen.

Hadde ikke tenkt over problemet

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Tore Kaurin, innrømmer at de ikke hadde sett for seg at dette kom til å bli et problem.

Avdelingsleder i Statens vegvesen, Tore Kaurin

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Tore Kaurin, sier de ser etter en løsning.

Foto: Hina Aslam / NRK

– Dette hadde vi ikke tenkt på. Jeg forstår deres behov, og vi skal nå se om vi finner en praktisk løsning på problemet.

Kaurin hadde nylig et møte med borettslagslederen. Han sier at det ikke er aktuelt å avslutte prøveprosjektet.

– Jeg har ikke løsningene her og nå, men vi ser på det. Det er uaktuelt å avslutte prøveprosjektet nå. Så langt har det vært vellykket.

Frykter vinteren

Trafikkomleggingen i Tønsberg skjer for at bussen skal komme seg lettere fram. Jernbanegaten foran Farmandstredet er blitt kollektivgate og venstre kjørefelt i Halfdan Wilhelmsens allé fra krysset ved Stenmalveien til krysset ved Jernbanegaten er nå kollektivfelt.

– Hvorfor kan ikke drosjer også kjøre gjennom Jernbanegaten slik at de kommer seg fram til borettslaget?

– Jernbanegaten blir nå en stor kollektivterminal. Det blir en myldreplass der også fotgjengere krysser. Derfor er vi skeptiske til å la andre enn bussene kjøre gjennom Jernbanegata, sier Kaurin.

Borettslaglederen frykter at beboere blir isolert i leilighetene sine når snøen kommer.

– Da er det umulig for mange av beboerne å bevege seg ute, sier Johannessen.