Giftige båter i barnehager

Norsk Gjenvinning fraråder å bruke gamle båter som lekeapparater. Dette gjelder særlig gamle trebåter med farlig bunnstoff.

Trebåten til Jareteigen Montessori

LEKEAPPARATER: Norsk Gjenvinning mener barnehagene må være forsiktige når de bruker trebåter som lekeapparater.

Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

– Gjennom forskningsstudier med blant annet Sintef, har vi funnet ut at gamle trebåter er å anse som farlig avfall, sier sjef for forretningsutvikling og innovasjon i Norsk Gjenvinning, Thomas Mørch.

Det er vanlig at barnehager har en gammel båt som barna kan leke med. Flere stoffer som er brukt i bunnstoff på båter kan være svært giftige, også for mennesker, skriver erdetfarlig.no.

– Dette er på grunn av bunnstoffet som har over lang tid trukket inn i treverket. Bunnstoffet består typisk av tungmetaller som kobber og lignende. Og for eksempel i en barnehage vil dette dryppe ned på bakken hvor båten ligger og hvor unger leker, sier Mørch.

– Men miljøverndirektoratet skriver i en e-post at det ofte ikke er mye bunnstoff igjen på slike båter, og at det skal mye til for at barn får i seg stoffene, forteller han.

Vanlig med plastbåter

Flere barnehager NRK har tatt kontakt med, eier en båt, men mange av trebåtene er i dag erstattet med båter av plast. Det er fortsatt usikkert om plastbåter er like skadelige som trebåter, forteller Mørch.

Driftsingeniør i Bydrift i Tønsberg kommune, Oddbjørn Myhren, forteller at de ikke har informert barnehager om dette tidligere, men vil ta dette til etterretning.

– Vi har informert mest om sikkerhet med tanke på spisse gjenstander og slike ting, men jeg tror vi kommer til å informere mer om miljøgifter fremover, sier Myhren.

Jareteigen Montessori barnehage har fått en gammel trebåt i gave, men har ikke rukket å plassere den ut i barnehagen enda. Styrer Kent Härström har vært klar over skadeligheten til båten, og tar forholdsregler for at båten skal være forsvarlig å sette ut.

– Båten er helt ren, du ser ingen malingsrester på den. Er det det, må de fjernes, sier Härström.

Usikre på å sette den på plass

De er likevel usikre på om de ønsker å sette båten ut til barna.

– Vi fikk båten gratis, men det er ikke gratis å sette den på plass. Så vi får se, jeg tror ikke vi kommer til å sette den på plass, tilføyer Härström.

Bydrift sier at det er viktig at temaet blir tatt opp, og de vil ta kontakt med de aktuelle aktørene om det er andre forholdsregler de bør ta.

– Da får vi et lite spark om at vi må følge med i de daglige gjøremål, sier Myhren.

Flere barnehager NRK har tatt kontakt med, har sagt at de nå vil revurdere om de skal beholde båtene.