– Ikke glem barna

Barneombud Anne Lindboe gir kommunestyrepolitikerne en huskeliste de bør tenke på i disse dager.

Mobbing, barn, overgrep

LØNNER SEG: Barneombud Anne Lindboe oppfordrer kommunestyrepolitikerne til å sørge for gode tjenester for å forhindre familievold, at barn blir mobbet også videre. Det kan kommunene tjene på, ifølge Lindboe.

Foto: NRK

For tida settes nye kommunestyrer sammen over hele landet, og i den forbindelse har barneombud Anne Lindboe laget en huskeliste for god kommunal barnepolitikk.

– Kommunene leverer alle de viktigste tjeneste til barn og unge, skriver hun i et innlegg i Tønsbergs Blad.

Lindboe sier at hun har laget huskelista fordi barn lever livet sitt ute i kommunene. Hun mener derfor at kommunepolitikken har svært stor betydning for om de får et godt liv eller ikke.

– Derfor har også kommunepolitikerne er stort ansvar for å prioritere gode tjenester til barn og unge, og for å gi dem en god barndom, sier Lindboe, som er fra Re i Vestfold, til NRK.

Ifølge barneombudet er det svært stor forskjell på hvordan kommunene prioriterer disse tjenestene.

– Noen steder blir nok barn dessverre litt glemt, fordi vi voksne skriker høyere og kanskje kjemper mer for rettighetene våre enn sårbare barn uten stemmerett har mulighet til.

Se Lindboes huskeliste for god barnepolitikk i margen til høyre.

Vinn-vinn-situasjon

Anne Lindboe, barneombudet

ØKONOMISK: Barneombud Anne Lindboe forteller at undersøkelser viser at kommuner som satser på skolehelsetjeneste og andre gode forebyggende helsetilbud til barn og unge har mindre utgifter til barnevern.

Foto: Marius Hauge/Barneombudet

Ifølge Lindboe er god barnepolitikk viktig for kommunene også rent økonomisk. Hun sier at det kan gi en vinn-vinn-situasjon fordi barna får det bedre og kommunene en romsligere økonomi.

– Klarer kommunene å forebygge vold og overgrep mot barn, sparer de på det senere fordi barna da blir i stand til å ta vare på seg selv i det lange løp. De blir ikke en økonomisk byrde for kommunene via velferdsgodene, sier hun, og utdyper:

– For eksempel koster vold og overgrep mot barn samfunnet opp mot seks millioner kroner årlig. En stor del av denne utgiften må faktisk kommunene ta, i form av blant annet utgifter.

Gode skoletjenester viktigst

Lindboe mener det er viktigst at kommunene har gode skolehelsetjenester med nok helsesøstre på skolene. I tillegg mener hun at kommunene må ha gode tiltiltaktsplaner og rutiner knyttet til familievold, slik at alle ansatte vet hvordan de skal handle hvis de kommer over dette.

– Barn og unge vi har vært i kontakt med forteller oss hvor viktig de synes gode skolehelsetjenester er. Det kan faktisk bety forskjellen på å lykkes eller droppe ut av skolen, at de får hjelp til psykiske lidelser før problemene blir for store, og med ting på hjemmebane før det ekshalerer, sier Lindbo.

Hun er blant annet også er opptatt av god bemanning i barnehagene, og at barn på flukt raskt bosettes i kommunene.