Barnehuset styrkes

Sør-Øst politidistrikt mottar i år rundt fire millioner kroner mer enn i fjor for å øke antall ansatte og å utvide lokalene i Barnehuset i Sandefjord. Statens Barnehus gjennomfører blant annet avhør av barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Alle aktuelle saker innenfor Sør-Øst politidistrikt, det vil si Buskerud, Telemark, og Vestfold, vil nå bli behandlet i Sandefjord.

Barnehuset i Sandefjord.
Foto: Philip Hofgaard / NRK