NRK Meny
Normal

Overgrepsofre må vente på dommeravhør

Få saker behandles innen fristen på 14 dager.

Statens Barnehus

Ved Statens barnehus blir barn og unge som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep avhørt av politi som har kompetanse på avhør av barn.

Barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep skal avhøres i dommeravhør, men ofte tar det lang tid før barna kan avhøres. Det skaper bekymring hos barnevernet.

– Vi har flere familievoldssaker hos oss hvor det er gått mer enn fire uker siden vi henvendte oss til politiet og ennå vet vi ikke når disse barna kan bli avhørt, sier Gro Seth, fungerende barnevernleder i Nøtterøy kommune.

Ifølge norsk lov skal barn som har blitt utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, bli avhørt i dommeravhør så rask som mulig, og senest innen 14 dager.

Les også:

Skal passe for mange

I dag foregår mange av dommeravhørene på Statens barnehus. Statens barnehus i Sandefjord åpnet i fjor høst og seksjonsleder Clas Fredric Andersen sier det er to grunner til at disse fristene brytes.

– Det ene er at vi har mange saker, det andre er at det er mange parter involvert. Tidspunktet skal passe for tingrettsdommer, politi, advokater og sakkyndige og da tar det tid å organisere avhøret, sier Andersen.

Ny leder av Barnehuset i Sandefjord

Clas Fredric Andersen, leder av Statens Barnehus i Sandefjord som dekker Vestfold og Telemark.

For at barnet skal slippe å vitne i en eventuell straffesak er det et krav om at forsvarer og bistandsadvokater gis anledning til å være til stede under dommeravhøret. Også barnets foreldre eller andre foresatte som selv ikke er anmeldt i saken gis normalt mulighet til å være til stede.

– Svekker rettssikkerheten

Ved Statens barnehus i Sandefjord er gjennomsnittlig ventetid på dommeravhør 31 dager, men ved enkelte barnehus er ventetiden opp mot 80 dager.

Tidsfaktoren er et problem fordi barnets evne til å huske og gi en god forklaring kan svekkes dersom det går lang tid, noe som igjen kan bli avgjørende for resultatet en av eventuell straffesak.

Barnevernlederen på Nøtterøy frykter for barnas rettssikkerhet.

– Konsekvensen er at barn kan bli boende i hjem hvor de blir utsatt for overgrep og påføres store traumer, sier Gro Seth.

Bekymringen deles av de ansatte ved barnehusene. Hos Statens barnehus varierer ventetiden fra 28 dager ved Statens barnehus i Ålesund og til en gjennomsnittlig ventetid på 81 dager i Oslo.

"Detaljene i barns forklaring kan være avgjørende for etterforskningen og utfallet av saken. Den lange ventetiden kan derfor utgjøre en direkte trussel mot barnas rettssikkerhet." Statens barnehus Stavanger, årsrapport 2013.

*Tall fra 2014

Artikkelen fortsetter under bildet

BARNEHUS

'Tidsbruken kan gjøre at barnets forklaring mister kraft og troverdighet, eller at barnet ikke forklarer seg' Statens barnehus Bergen, årsrapport 2013

Foto: NRK

Regjeringen vurderer nye tiltak

I flere av barnehusenes årsrapporter pekes det på at det ikke er barnehusene som mangler kapasitet, men at problemene ligger hos politiet.

"Barnehuset har ingen ventetid for avvikling av dommeravhør. For lite ressurser i politiet synes være hovedårsaken til overskridelsen av fristen." Statens barnehus Kristiansand, årsrapport 2013.

I et forslag som er til behandling i Justisdepartementet foreslås det å flytte ansvaret for avhør av barn fra domstolene til politiet. Med færre aktører å ta hensyn til blir det enklere å beramme avhørene raskt.

–- Dersom det går igjennom vil nok dommeravhørene kunne gjennomføres raskere, sier Clas Fredric Andersen.

Justisminister Anders Anundsen er på reise og ikke tilgjengelig for en kommentar. Steffen S. Aagedal, kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet sier de jobber med en styrking av dommeravhørskapasiteten i politiet.

– Det er for tidlig for meg å si noe om hvilke regelendringer Regjeringen eventuelt vil foreslå, men Regjeringen ser kontinuerlig på tiltak for redusere ventetiden.