Bane Nor vil be Staten bestemme

Har ikke blitt enig med kommunene.

Traseforslag til jernbanestrekning Tønsberg-Nøtterøy

VEAR OG NØTTERØY: Bane Nor kom i utgangspunktet med to alternativer for dobbeltsporet jernbane ut fra Tønsberg. Til venstre er Vear-korridoren og til høyre er Nøtterøy-korridoren.

Foto: Bane Nor

Bane Nor opplyser i en pressemelding fredag at de vil be departementet avgjøre hvilke korridorer som skal være med videre i planprogrammet for strekningen Tønsberg -Stokke.

Grunnen er at Tønsberg og Nøtterøy kommuner ikke ønsker å vedta et planprogram for nytt dobbeltspor der Nøtterøy-korridoren er med som ett av tre alternativer. Bane Nor ønsker å ha alternativet med videre, og partene har ikke klart å komme til enighet.

– Forespørselen fra Bane NOR går trolig til Samferdselsdepartementet i september. Saksgangen er slik at Samferdselsdepartementet deretter kontakter Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som behandler og fastsetter planprogrammet, står det i pressemeldingen.

Fungerende ordfører på Nøtterøy, Bjørn Kåre Sevik, sier til NRK at dette kom som forventet, og at de tar det til etterretning. Beslutningen overrasker heller ikke Tønsberg-ordfører Petter Berg.

– Det er kanskje like greit at departementet tar en avgjørelse når uenigheten er så stor, sier han.

Utsettelse

Nå settes planprogrammet for den aktuelle strekningen på vent til det kommer en avklaring fra departementet.

Planprogrammet for hele strekningen skulle egentlig fastsettes av kommunene høsten 2017. Planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane Nor sier hun ikke vet hvor lang utsettelsen nå blir.

Bane Nor opplyser samtidig at de ønsker å fremskynde planleggingen av korridorene gjennom Larvik kommune, som i utgangspunktet skulle uteredes i 2018–2019. Og at prosessen i Sandefjord kommune kan gå omtrent som den opprinnelige planen.

Bane Nor håper Sandefjord og Larvik kommuner vedtar planprogrammet for Stokke-Larvik før årsskiftet.

– Dette kan være positivt for Sandefjord, for det kan bety at de starter planleggingen i sør, og jobber nordover, sier Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

To eller tre alternativer

I februar la Bane Nor frem to forslag til ny togtrase mellom Tønsberg og Stokke.

Det ene forslaget starter i Jarlsbergtunnelen og svinger vestover i kulvert/tunnel under nordenden av Slottsfjellet. Korridoren i dette forslaget krysser videre over Kjelleveien og fortsetter på bro over Byfjorden, sør for Ilene naturreservat. Herfra går den delvis i tunnel og delvis i dagen, videre mot Stokke.

Det andre forslaget var Nøtterøy-korridoren, som strekker seg fra Tønsberg, rett gjennom Nøtterøy, over Vestfjorden og mot Stokke – delvis i tunnel eller delvis hevet.

Flere mente at et tredje alternativ, Jarlsberg-korridoren, burde vært blant alternativene.

Bane Nor sa ja til dette dersom kommunene godtok at også Nøtterøy-korridoren ble med videre. Det er altså dette det ikke er blitt enighet om.

– Vi hadde håpet at Tønsberg og Nøtterøy kommuner ville akseptere vårt forslag til planprogram. Vi kom kommunene i møte ved å ta inn Jarlsberg-korridoren, slik de ønsket, sier Solhaug i Bane NOR.