Avsier dom i Kristin-saken

Straffeutmåling i Kristin-saken