NRK Meny
Normal

– Også politifolk opplever alvorlig frykt

Høyesterett avgjør om politifolk har krav på erstatning når de blir alvorlig truet, men ikke fysisk skadet.

politi

Fem politifolk ble alvorlig truet, og hendelsen gikk sterkt inn på dem.

Foto: Scanpix

Natt til søndag 27. januar 2013 skulle politiet ransake en manns bolig i Larvik. Da de kom fram, sa mannen at han skulle skyte en pil gjennom hodet på en av politibetjentene.

Samtlige av politibetjentene opplevde tiltaltes handlinger som en trussel mot livet.

Sitat fra dom i Agder lagmannsrett

Oppdraget ble avbrutt, for det skjedde en akutt situasjon et annet sted. Da politiet skulle tilbake til boligen i Larvik noen timer senere, visste de at mannen trolig ville sette seg til motverge. Fem politifolk ble derfor satt på oppdraget, men de hadde oppfattet mannen som bare verbalt truende, og bevæpnet seg derfor ikke.

Framme ved boligen så politiet at mannen hadde skytevåpen. Mannen løp etter politifolkene med pistol og sverd, og ifølge dommen fra Agder lagmannsrett trodde flere av politifolkene at de kom til å bli skutt og dø mens de løp fra mannen.

– Ingen reell trussel

I lagmannsretten ble mannen dømt til å betale de fem politifolkene 25.000 kroner hver i erstatning, til sammen 125.000 kroner. Han har nå anket erstatningsspørsmålet og fengselsstraffen på ti måneder til Høyesterett, som behandler saken torsdag.

Sile Stenvik

Forsvarer Sile Stenvik sier det er urimelig at mannen må betale 125.000 kroner i erstatning.

Foto: Line Loholt / Studio L Larvik

– Min klient mener det er urimelig at han skal betale 125.000 kroner i erstatning til politifolkene, sier mannens forsvarer Sile Stenvik.

– Krenkelsen de har vært utsatt for er ikke stor nok til at det bør utløse erstatning. Truslene gjorde politifolkene redde, men de er ikke påført noen fysiske skader.

Stenvik mener det må være en høy terskel for når politifolk kan ha krav på erstatning.

– De har opplæring og utrustning som gjør at de tåler mer og er forberedt på mer enn andre. Vi har ikke noen tidligere rettspraksis hvor politifolk har fått utbetalt oppreisningserstatning uten at de er påført fysisk skade, sier forsvareren.

Hun påpeker også at våpenet mannen truet med viste seg å være en softgun.

– Usedvanlig alvorlige krenkelser

Bistandsadvokat Pål Morten Andreassen representerer de fem politifolkene i erstatningsspørsmålet, og er sterkt uenig.

– Også politifolk har et erstatningsrettslig vern mot trusler. De er også mennesker som kan oppleve alvorlig frykt. Dette dreier seg om usedvanlig alvorlige krenkelser som gikk sterkt inn på mine klienter, sier Andreassen.

Pål Morten Andreassen

Bistandsadvokat Pål Morten Andreassen mener politifolkene har krav på erstatning.

Foto: Hjort advokater

I dommen fra lagmannsretten står det at alle politibetjentene opplevde mannens handlinger som en trussel mot livet. De var samstemte om at mannen ville ha blitt skutt umiddelbart dersom politiet hadde hatt bevæpning, står det i dommen.

– Om det ikke er tidligere praksis å utbetale oppreisning uten at det er påført fysisk skade, betyr ikke det at det er feil å gjøre det, sier Andreassen.

Håper på prinsipiell avklaring

Forsvarer Sile Stenvik sier det er vanskelig å si noe om hva som skal til for at politifolk skal ha krav på økonomisk erstatning.

– Det er ikke slik at politifolk aldri skal få erstatning, men vi mener de ikke skal få det i denne saken. Vi håper Høyesterett nå kommer med noen føringer for hvilket nivå man skal legge seg på.

Bistandsadvokat Andreassen mener derimot saken ikke er så komplisert.

– Det bør ikke være så overraskende at en person blir dømt til å betale erstatning for så alvorlige krenkelser.