Åtte av ti barn trener hver uke

Barn driver i like stor grad som før med organisert trening – og de tradisjonelt populære idrettene troner fortsatt øverst.

Barn spiller fotball

POPULÆRT: Fotball er fortsatt den mest populære lagidretten for barn, viser en undersøkelse.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com / Colourbox

Sykling, skitur og svømming er fortsatt de mest populære idrettsaktivitetene, med fotball på fjerdeplass og mest populære lagidrett.

Og ikke nok med det, men barn flest går også tur i skog og fjell, og en større andel barn enn voksne går på skitur. Friluftsliv og idrett appellerer stadig til barna, konkluderer Statistisk sentralbyrå, SSB. De la nylig frem tilleggsstatistikk fra levekårsundersøkelsen 2014, der barn mellom 6 og 15 år ble spurt om sine frilufts- og idrettsvaner.

Men økningen er svært liten i forhold til tilsvarende undersøkelser i 2004 og 2007, men det betyr ikke at barns totale aktivitetsnivå er uendret, sier Lene Sandvik i SSB.

– Aktivitetene som er kartlagt her, gir ikke noe totalbilde av barns fysiske aktivitet. Annen fysisk aktivitet og ikke-organisert lek på fritiden som ikke er kartlagt gjennom denne undersøkelsen, er også en viktig del av barn og unges aktive hverdag, sier Sandvik.

Gode tall

Organisasjonssjef i Vestfold idrettskrets, Bjørn Lauritzen, er fornøyd med at åtte av ti barn trener ukentlig.

Bjørn Lauritzen

FORNØYD: Organisasjonssjef i Vestfold idrettskrets, Bjørn Lauritzen, er fornøyd med tallene fra SSB.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Ja, det er tall jeg er veldig fornøyd med. Det samsvarer også godt med at 80 prosent av barn er medlem av et idrettslag og dermed trener, sikkert, minst én gang i uka, sier Lauritzen.

Merkbare kjønnsforskjeller i visse idretter

Fortsatt er det slik at jenter danser, rir og spiller håndball oftere enn de spiller ishockey eller bandy, står på skateboard eller spiller fotball, som er typiske «gutteidretter».

– 76 prosent av guttene svarte at de har spilt fotball de siste 12 månedene, jentene «bare» 50, sier Sandvik.

Men, jenter og gutter er imidlertid ganske jevnt fordelt i de fleste idrettene.

– Jogging, skiturer, svømming og tennis er gode eksempler på det, sier Sandvik.

Bjørn Lauritzen kjenner seg igjen i at det er relativt likt i de yngre årsklassene, men jo eldre jentene blir, jo fler faller av. En lei utvikling, mener han.

– Det jobbes godt med å rekruttere jenter inn i idretten, men jo eldre jentene blir, jo færre blir dem i forhold til guttene. Vi skulle gjerne sett at jentene ble lenger i idretten, sier Laurtizen.