Arrangerer kurs for eldre bilister

Statens vegvesen inviterer eldre bilførere på oppfriskningskurs. Målet er å få ned ulykkestallene og informere om endringer i trafikkbildet. Jon Krokeborg har deltatt, og anbefaler det til andre.

Statens vegvesen inviterer eldre bilførere på kurs for å få ned ulykkestallene og informere om endringer i trafikkbildet.