Arbeidsmarkedstall, Nav Vestfold

  • En «mismatch-problematikk»

    Det er nå flere arbeidsledige i Vestfold enn for ett år siden, men det er også flere ledige stillinger. Etterspørselen er stor innen pleie- og omsorg og bygg- og anlegg. Men fordi det er en «mismatch-problematikk» i forhold til de ledige stillingene og bakgrunnen til de arbeidsledige, kan arbeidsgiverne ha vansker med å finne kvalifisert personale selv om det er flere ledige, opplyser Nav.

  • 4119 arbeidsledige

    Tall fra Nav viser at det nå er 4119 helt ledige i Vestfold. Det er seks prosent flere enn for ett år siden. 331 av dem har bakgrunn i ingeniør- og IKT-fag. Det er 79 flere enn i fjor. Ledigheten utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,2 prosent for landet.

  • En dobling i antall permitterte

    I juli i år var det 284 permitterte i Vestfold mot 142 i 2015, opplyser Nav. – Det er et signal om at mange Vestfold-bedrifter sliter, men også at noen forventer økt aktivitet på et senere tidspunkt, sier avdelingsdirektør Gunhild Løkkevol.