Ansiktsplagg i norsk skole kan bli forbudt

– Heldekkende hodeplagg hører ikke hjemme i en pedagogisk situasjon, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kvinne med nikab

HELDEKKENDE: Med heldekkende hodeplagg er det snakk om nikab eller burka. Nikab, dekker til hele ansiktet, men har en åpning for øynene. Burka dekker til hele ansiktet.

Foto: YASSER AL-ZAYYAT / Afp

Kunnskapsdepartementet ønsker å utarbeide et nasjonalt regelverk som skal sikre at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt synlige i skolene, universitetene og høyskoler.

– Vi mener at heldekkende hodeplagg ikke hører hjemme i en pedagogisk situasjon, hvor det er helt sentralt at man kan kommunisere godt. Slike plagg er til hinder for det, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Et nasjonalt ønske

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, har fylkesmennene innhentet omfattende informasjon om bruk av heldekkende ansiktsplagg i barnehage, grunnopplæring og voksenopplæring i norske fylker.

Slik lovverket er i dag, er det mulig å fastsette lokale forbud mot bruk av heldekkende ansiktsplagg i skolens ordensreglement, men også universiteter og høyskoler har anledning til å vedta lokale forbud.

Torbjørn Røe Isaksen

RETTIGHETENE BEGRENSES: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at det er viktig å vurdere hvordan et slikt forbud kan innskrenke privatpersoners handlefrihet og religionsfrihet.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Torbjørn Røe Isaksen understreker at dagens ordning fungerer tilfredsstillende, men stiller seg likevel kritisk til den.

– Debatten viser at enkelte synes dette er vanskelig å praktisere, og at det er et ønske om et nasjonalt forbud. Det er det vi nå ser nærmere på, sier Isaken.

Kunnskapsdepartementet vil vurdere et nasjonalt forbud som gjelder for hele utdanningsløpet, fra barnehager via skoler til høyskoler og universiteter.

– Noen kan velge å ikke gå på skole

Av de åtte kommunene som har svart i Vestfold, har Hof kommune et generelt forbud mot slike ansiktsplagg hjemlet i skolens ordensreglement.

I Horten kommune er forbudet gjeldende for elever ved voksenopplæringen.

– Jeg synes at det er veldig bra. Det er på tide at Kunnskapsdepartementet kommer med det, så slipper hver kommune og skole å finne ut av dette her, sier Anahita Hamedbarghi fra Arbeiderpartiet.

Hamedbarghi har selv vokst opp i Iran, men har bodd i Horten i 24 år.

Anahita Hamedbarghi

MÅ FØLGE KLESKODER: – De må gjerne gå kledd i hva de vil hjemme, men vi har en del kleskoder som alle må forholde seg til, sier Anahita Hamedbarghi fra Arbeiderpartiet.

Foto: Helena Rønning / NRK

– Men utfordringen av et slikt regelverk kan være at noen vil velge å ikke gå på skole. Noen familier kan også nekte barna sine å benytte seg av utdanningstilbudet, sier hun.

Men undervisningsinspektør ved voksenopplæringen i Horten, Heidi Norborg, er uenig.

– Elevene har respektert reglene hele veien, så jeg har ingen grunn til å tro det. Men problemet er heller ikke av et stort omfang, sier Norborg.

Siden 2013 har de bare hatt to elever om vanligvis bruker heldekkende ansiktsplagg, på skolebenken.

En grundig vurdering

Et forbud mot å dekke til ansiktet betyr en begrensning i privatpersoners handlefrihet og kan innskrenke religionsfriheten.

I tillegg kan felles nasjonale regler komme i konflikt med Norges folkerettslige forpliktelser.

– Som en del av utredningen vil vi vurdere dette grundig, blant annet forholdet til menneskerettighetene, sier Torbjørn Røe Isaksen.

De vil også se på forbud mot heldekkende ansiktsplagg fra andre land, og hvilken effekt et forbud kan ha på integrering.

– Men det er for tidlig å si noe om detaljene på nåværende tidspunkt.