NRK Meny
Normal

Bellona anmelder Andebu kommune

Miljøvernorganisasjonen mener kommunen har tillatt ulovlig mellomlagring av farlig avfall, deponering av avfall og grov forsøpling flere steder.

Skraphaug

Et av stedene Bellona har vært på i Andebu.

Foto: Bellona

I dag sender Bellona derfor inn en anmeldelse for brudd på forurensningsloven.

– Kommunen ser mellom fingrene og har dels unnlatt å reagere på veldig grove tilfeller av forsøpling. Kommunen har blitt varslet om disse forholdene, men har valgt å overse de, sier fagrådgiver Karl Kristensen i Bellona til NRK.no.

Ifølge Kristensen dreier det seg om fem-seks steder det er forsøplet.

– I tillegg har Andebu kommune tillatt ulovlig tømming av kloakk fra septiktanker, som har ført til forurensning av vassdrag og grunnvann, sier han.

– Hvordan vet dere at det er lagret på ulovlig vis?

– Måten det er lagret på er så åpenbart i strid med de bestemmelsene som gjelder for disse områdene, sier han.

Karl Kristensen

Karls Kristensen, fagrådgiver i Bellona.

Foto: Bellona

Befaring

Bellona sier de har vært på to befaringer i Andebu. Bilvrak, bilbatterier, elektrisk avfall, oljefat og annen emballasje for miljøfarlige, brannfarlige og giftige kjemikalier ble i går funnet på en tomt.

I tillegg fant de knuste bilbatterier som lakk bly og syre da de var på befaring i juli.

– Vi vet at drikkevannet i Andebu kommune stort sett stammer fra grunnvannet. På minst ett av stedene er det en fare for utlekking av betydelig mengder gift, sier Kristensen.

Beklager

Rådmann i Andebu, Ole Sverre Lund, beklager at de ikke har fulgt opp forsøplingen.

– Dessverre har vi ikke fulgt opp disse sakene i den grad vi burde gjort som kommunal myndighet, på grunn av vakanser. Men innbyggerne har også et ansvar, som de beklageligvis ikke har tatt på alvor.

Rådmannen sier det nødvendigvis ikke er kommunes jobb å fjerne forsøplingen eller eventuelle utslipp, men han sier de kunne fulgt opp bedre. Men noen konkret løsning har han ikke ennå.

– Vi vil gjøre det vi kan for å skaffe ressurser. Vi er i en rekrutteringsprosess for å ansette folk.

Ordfører Bjarne Sommerstad (Sp) mener saken er uheldig.

– Det er beklagelig at det er forsøplet så mange steder og jeg forventer at kommunen tar tak i dette, sier han.

Karl Kristensen
Foto: Bellona