Kommunen anmeldte politiker – nå er saken henlagt

– Denne saken fremstod som et misbruk av politiet fra kommunens side i en politisk kamp, sier John Christian Elden. – Helt skivebom, svarer rådmannen.

Sande rådhus

ANMELDTE: Sande kommune ønsket at politiet skulle se på politikerens uttalelser. (arkivbilde)

Foto: Philip Hofgaard / NRK

I desember skrev NRK om anmeldelsen av Frp-politiker Jan Fredrik Vogt i Sande kommune. Kommunen mente han gjentatte ganger hadde kommet med grove beskyldninger og stygge, trakasserende utsagn overfor en saksbehandler.

Nå er saken henlagt.

– Etter en gjennomgang av anmeldelsen og dokumentasjonen, fant jeg at det ikke var rimelig grunn til å undersøke om det forelå noe straffbart, sier politiinspektør i Larvik, Magnar Pedersen.

– En skal også ha i mente at ting som blir uttalt, også beskyttes av Grunnlovens regel om ytringsfrihet. Med alt det satt i sammenheng, fant vi ut at det ikke var rimelig grunn til å undersøke om det forelå noe straffbart forhold i denne saken, legger han til.

Pedersen påpeker også at det er mulig å påklage hans avgjørelse.

– Nokså åpenbart

Vogts advokat, John Christian Elden, er ikke overrasket over henleggelsen.

John Christian Elden

FORNØYD: John Christian Elden sier hans klient ikke har hatt noen forståelse for å i det hele tatt bli anmeldt i denne saken, og at han er glad for henleggelsen. (arkivbilde)

Foto: NRK

– Det var nokså åpenbart. Denne saken fremstod som et misbruk av politiet fra kommunens side i en politisk kamp, og sånn bør ikke en kommune opptre.

Han sier også at hans klient er glad for henleggelsen.

– De konstaterte fort at dette ikke var noen sak for politiet eller noen straffesak å håndtere, og den er tilbake i det politiske sporet, der den hører hjemme.

Jan Fredrik Vogt

BLE ANMELDT: Jan Fredrik Vogt henviser til sin advokat. (arkivbilde)

Foto: Magnus Iversen / NRK

NRK har også vært i kontakt med Jan Fredrik Vogt, som henviser til sin advokat.

– Helt skivebom

Rådmann Olav Grande i Sande kommune sier han tar henleggelsen til etterretning.

– For meg er ikke det primære her å straffeforfølge noen. Det primære for meg er å få gitt et signal på at dette er utenfor hva som er greit når det gjelder egne ansatte.

Olav Grande

HENLAGT: Olav Grande sier de tar avgjørelsen til etterretning. (arkivbilde)

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Er det slik at dere ikke har vurdert saken godt nok før den ble sendt inn?

– Det kan man jo spørre seg om i ettertid og da er det lett å være etterpåklok, men vår vurdering var at vi gjorde dette fordi det var nødvendig å si ifra.

Han ønsker ikke gå inn på hva det de mente var trakassering, bestod av.

– Elden sier at saken fremstod som et misbruk av politiet fra kommunens side i en politisk kamp. Hva mener du om det?

– Skivebom, helt skivebom. Da må Elden sette seg inn i hvordan en kommune faktisk fungerer. Dette har ingenting med en politisk kamp å gjøre, dette har med rådmannens behov for å ivareta egne ansatte, sier Grande.