Anbefaler ikke å åpne Holmestrandstunnelen

Vegvesenet vil ikke at Holmestrandstunnelen skal åpnes for trafikk, fordi det vil forsinke Jernbaneverkets arbeider i tunnelen for mye. Det blir i tillegg for dyrt og tidkrevende.

Holmestrandtunnelen

Fredag kveld er det klart at Statens vegvesen ikke vil gå inn for å åpne Holmestrandstunnelen for trafikk.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Statens vegvesen har vurdert om det er mulig å åpne den stengte Holmestrandstunnelen for å avlaste trafikken gjennom Holmestrand sentrum etter brukollapsen på E18.

I dag er tunnelen anleggsområde for Jernbaneverkets bygging av dobbeltspor og ny stasjon i fjellet. Vegvesenet har konkludert med at en eventuell åpning vil forsinke disse arbeidene for mye.

Vegvesenet anbefaler derfor å ikke sette i stand tunnelen for å åpne den for vanlig trafikk, sier direktør Jane Bordal i veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet, til NRK.no.

Vegvesenet mener i tillegg at det blir for dyrt og tidkrevende å sette i stand tunnelen for trafikk. Vegvesenet har foreløpig kommet til at dette vil koste rundt 350 millioner kroner. Det inkluderer merkostnader for Jernbaneverket, heter det i en pressemelding fra vegvesenet.

– Arbeidet med å klargjøre tunnelen for trafikk vil ta minst fem måneder, sier Bordal.

Ifølge Jernbaneverket vil en tunnelåpning føre til at byggeprosjektet i fjellet rundt tunnelen blir ferdigstilt våren 2017, i stedet for høsten 2016.

Vurderer å bygge ny vei

Fredag ettermiddag har Vegdirektoratet sendt en mulighetsstudie om tunnelens tekniske stand til Samferdselsdepartementet. Studien inneholder også kostnadsoverslaget for å sette i stand tunnelen.

Bordal sier at vegvesenet nå vil jobbe videre med andre alternativ for å bøte på virkningene av E18-bruddet.

Neste uke vil vegvesenet vurdere å bygge en midlertidig vei forbi de to bru-løpene på Skjeggestadbrua.

Dårlig teknisk stand

Ifølge vegvesenet er Holmestrandstunnelen i dårlig teknisk stand. Vegtekniske installasjoner er demontert i store deler av tunnelen som følge av sprengningsarbeid, og i anleggsperioden har tunnelen vært utsatt for rystelser.

Håper på rask reparasjon

Ordfører i Holmestrand, Alf Johan Svele, innrømmer at han hadde håpet på at den stengte Holmestrandstunnelen kunne gjenåpnes.

Nå krysser han fingrene for at det skal minimale utbedringer til for å få i stand det nordre løpet på Skjeggestadbrua.

– Jeg håper det må minimalt til for at man tør å sette trafikken på den. Når trafikken kan gå der, er mye av problemet løst. Da vil det være en liten flaskehals over broa, og da regner jeg med at trafikken kan gå over i begge retninger, sier Svele til NRK.