– Bevarer ballbingen, men fjerner støyproblemet

Bråk fra ballbinger er et problem mange steder i Norge. Kommunelegen mener flere bør erstatte veggene med nett.

Ballbingen i Åsgårdstrand ble revet. Trepanelet skal erstattes med netting.

SE VIDEO: Torsdag ble trepanelet til ballbingen revet. (foto: Fredrik Laland Ekeli/NRK)

Etter at NRK torsdag denne uken meldte at store deler av ballbingen ved Åsgården skole i Åsgårdstrand i Horten kommune ble revet på grunn av støy, har ikke reaksjonene latt vente på seg.

I skrivende stund har godt over 200 personer kommentert saken – de aller fleste er negative.

Fy skam dere! er blant kommentarene som går igjen.

Støyen var et problem

Kommuneoverlegen som fattet vedtaket etter klager på støy fra naboer, forstår at saken skaper reaksjoner.

– Dette er et klassisk dilemma. Vi vil at folk skal være i aktivitet, og vi vil at folk skal ha et godt bomiljø, sier Niels Kirkhus.

Han mener at det å beholde ballbingen slik den var, ville vært en like dårlig løsning som å legge den helt ned.

Dermed kom kommunen med et forslag de nå tror mange andre kommuner kan kopiere.

– Støy er et gjennomgående problem i hele Norge der ballbinger ligger tett opp mot bebyggelsen. Det er høy støy som kommer med ujevne mellomrom på forskjellige tider av døgnet, og det gir en ganske stor slitasje om man bor tett på.

Netting

Veggene i ballbingen skal erstattes med netting.

– Bråk fra aktivitet er innenfor, det er påregnelig og det skal man tåle. Det er lyden av ball som smeller mot veggene, som er problemet.

Nettingen skal forhindre dette.

– Da går det an å spille ball på samme måte. Det blir kanskje en litt annen sprett i nettet enn i veggen, men ikke noen vesentlig forskjell. Da vil vi ha bevart ballbingen, og løst støyproblemet.

Løsningen de nå skal prøve ut i Åsgårdstrand, kan vise seg å være løsningen for mange kommuner med samme problem, tror kommuneoverlegen.

– Det gjør at vi klarer å opprettholde aktiviteten og likevel gjøre noe med det generelle støyproblemet som har ridd mange kommuner som et mareritt, sier han.

Niels Einar Kirkhus

TROR PÅ NYTT TILBUD: Niels Kirkhus forstår at saken vekker reaksjoner nå før det nye tilbudet er på plass. – Det har hele tiden vært et poeng å beholde aktiviteten, det at folk kan sparke ball, ha det gøy og være i fysisk aktivitet. Slik skal det være videre også, men akkurat i dag ser det litt trist ut, sier han dagen etter rivingen. (arkivbilde)

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

400 000 kroner

Ballbingen kostet 400 000 kroner da den var ny i 2004. Den nye løsningen vil koste kommunen 150 000 kroner.

– Vil du si at ballbingen ikke burde blitt satt opp slik den var?

– Det var en litt annen tid, selv om det ikke er så mange år siden. Det var en etableringsfase for ballbinger i Norge, og en hadde ikke fått øynene opp for dette slik man har i dag. Så det er det vanskelig å svare på.

Ole Myhrvold, anleggssjef i Norges Fotballforbund, er i utgangspunktet negativ til at ballbinger rives, men han har tro på Hortens alternativ.

– Det finnes ballbinger som leveres med stram netting som bråker mindre når ballen treffer.

– Vitsen med veggene er at ballen skal være i spill hele tiden. Det vil man oppnå med et nett også, så lenge det er stramt.