NRK Meny
Normal

Alliansen: Hans Jørgen Lysglimt Johansen

Kampen mot EU og EØS er en av hovedsakene for Alliansen. Førstekandidat Hans Jørgen Lysglimt Johansen mener en stor innvandring vil være skadelig for Norges velferd.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen

Hans Jørgen Lysglimt Johansen er førstekandidat for Alliansen i Vestfold. Han er 45 år gammel og bor i Oslo.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Bane NOR og kommunene er ikke enige om Vestfoldbanens framtidige trasé gjennom Tønsberg. Hvordan bør konflikten løses uten å skape vesentlige forsinkelser i prosjektet?

– I Alliansen så støtter vi lokalt selvstyre, derfor mener vi at man bør lytte til hva kommunene har å si og etterkomme deres ønsker så langt det lar seg gjøre. Man skal være ydmyk ovenfor de ønsker og behov som lokalbefolkningen uttrykker.

Torp lufthavn har vært kritisk til både flypassasjeravgiften og avgiftene til Avinor. Hvilke betingelser bør private lufthavner som Torp få?

– Flypassasjeravgiften bør fjernes og private lufthavner skal ha gode rammevilkår og ikke straffes med urettferdige og urimelige avgifter.

Stortinget har vedtatt å slå sammen Vestfold og Telemark. Samtidig har Buskerud klaget på vedtaket om Viken-sammenslåingen. I hvilken grad bør det gjøres en ny vurdering av fylkessammenslåingene?

– Vi bør ha en ny vurdering. Vi mener uansett at en slik sammenslåing er uheldig. Alliansen står sterkt på prinsippet om desentralisering og utvidet lokaltselvstyre.

På hvilken måte bør trafikken gjennom byene reduseres for å bedre miljøet?

– Man bør legge all gjennomgående trafikk og transport rundt byene. Når det lar seg gjøre er også tunnel for gjennomgående trafikk også et godt alternativ. Når det kommer til internt i byene så er Alliansen positiv til kollektivtransport som trikk og T-baner. Alliansen støtter også ideen om å få mer tungtrafikk over på tog og bane mellom større byer, og dermed avlaste veinettet vårt. Vi støtter også ideen om høyhastighetstog mellom Oslo–Trondheim og Oslo–Bergen.

Hva mener du er den viktigste saken for Vestfold i kommende stortingsperiode?

– Det som er den viktigste saken i Vestfold er den samme som for resten av landet; spørsmålet om nasjonal selvstendighet og selvråderett. Tapet av suverenitet, både økonomisk og kulturelt, som EØS og Schengen medfører rammer også folk i Vestfold. Økt økonomisk press og masseinnvandring er en trussel mot vår livsførsel og velferd. Derfor vil vi ta makten tilbake fra Brussel og ta kontroll over egne grenser.