NRK Meny
Normal

Elevene knekte lesekoden med nettbrett

LARVIK (NRK): Skolen ga alle elevene hvert sitt nettbrett til å bruke i undervisningen og hjemme. Det har gitt god effekt.

Mesterfjellet skole

DYP KONSENTRASJON: Jenny og Ibrahim svarer på oppgaver i geografitimen på nettbrett. Alle elever i grunnskolen i Larvik skal få nettbrett.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Larvik kommune satser for at alle barn skal bruke ny teknologi i skolearbeidet. Derfor skal alle elever på barne- og ungdomsskoler få egne nettbrett.

– Det er helt sikkert full nettbrettdekning i Larvik kommune i 2019, forteller prosjektleder for nettbrettsatsingen Jørn Andersen i Larvik kommune.

Det vil koste kommunen 5–6 millioner kroner årlig å lease nettbrett til alle elevene i kommunen.

Knekte lesekoden

I Larvik har enkelte klasser fått egne nettbrett. Lengst har Mesterfjellet skole kommet. Dette skoleåret fikk alle de 500 elevene fra 1.–10. trinn hvert sitt nettbrett. Førsteklassingene knekte lesekoden raskere med nettbrett og metoden skriving til lesing.

– Før så håpet vi at alle førsteklassingene hadde lært å lese til påske. Fram til jul hadde de fleste klart å lese, sier rektor Eva Lise Børven Olsen og gir også æren til entusiastiske lærere som legger til rette for god læring.

Metoden elevene brukte var å bruke høretelefoner, skrive en bokstav og høre lyden på øret.

Mesterfjellet

VARIERT UNDERVISNING: Rektor Eva Lise Børven Olsen og IKT-ansvarlig Joachim Gjertsen ved Mesterfjellet skole mener undervisningen har blitt mer variert og tilpasset hver elev etter at alle lærere og elever fikk nettbrett.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Individuell opplæring

Ikke bare førsteklassinger har hatt effekt av nettbrett på skolen hennes. Hun sier at med nettbrett er det lettere å gi elever variert og mer tilpasset opplæring.

– Vi kan tilrettelegge for den enkelte elev mye lettere enn vi kunne før. Elever som har leseproblemer kan få lest opp teksten. Elever som har problemer med å skrive, får hjelp av en rettefunksjon til å skrive riktig, sier Børven Olsen.

Hun mener fordelen med at elevene har hvert sitt nettbrett er at den er lett tilgjengelig og det sparer tid framfor å gå til datarom eller hente nettbrett.

Nettbrett motiverer guttene

IKT-ansvarlig Joachim Gjertsen ved Mesterfjellet skole ser mer motiverte elever.

– Særlig guttene synes at skolen er morsommere når de kan skrive på nettbrett, lage filmer eller lese inn leksa og sende den til læreren, sier han.

I klasse 8b bekrefter gutter at de foretrekker nettbrettet framfor å skrive i kladdeboka.

– Det er bedre med nettbrett. Da blir skrivefeil rettet opp, forteller Ibrahim.

– Det går raskere å skrive på nettbrett, forteller Mohammed.

Kunnskapsdepartementets Senter for IKT i utdanningen har ingen oversikt over hvor høy nettbrett eller pc-andelen er ved grunnskolene i Norge.

– Vi merker oss at de skolene som har satset målrettet, bygd kompetanse og bruker nettbrettene som en integrert del av undervisningen, melder om gode effekter. Dette må det forskes mer på, sier direktør Trond Ingebretsen i IKT i utdanningen.