Vil stenge bukta etter hissige utslett

Flere barnefamilier slår alarm etter at barna fikk utslett fra å bade i bukta. – Store mengder av alger kan være giftig, sier kommuneoverlegen.

Bukta

FISKER KRABBER: Ruben Hestdal (t.v.) og Rasmus Holst Mjaugeto prøver å se etter krabber gjennom grønska sammen med barna Johanne Holst Mjaugeto (8) og Mille Victoria Hestdal (6). Det er ikke så enkelt.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Den langgrunne bukta er cirka 200 meter bred og 100 meter lang, og er full av sterk tilvekst av alger. Nesten all overflate på vannet er grønn nord for Munkholmen i Nøtterøy kommune.

– For oss så har alarmen egentlig gått med tanke på at barna får hissige utslett av å bade her. Vi ønsker at noen skal rydde opp i det og i beste fall fjerne massene, sier Rasmus Holst Mjaugeto.

Han og Ruben Hestdal har bodd ved Munkholmen i flere år. De sier at algevekst har vært et stigende problem hvert år.

De har en teori om at de to overvannsledningene som kommunen la på eiendomsgrensen for noen år siden, er katalysatoren for algeoppblomstringen.

Vil skilte bukta

Tore Arne Martinsen

SKAL SKILTES: Kommuneoverlegen Tore Arne Martinsen kan ikke si når skiltet kommer opp, da kommunen aldri har hatt dette problemet før og eventuelt må lage skiltet først.

Foto: Jan Henrik Aubert / NRK

Kommuneoverlegen i Nøtterøy kommune, Tore Arne Martinsen, bekrefter at ledningene kan være årsaken til den hyppige tilveksten av algene i området.

Etter at NRK kom i kontakt, har han umiddelbart varslet kommunen om å skilte området.

– Jeg har allerede tatt kontakt med vår avdeling på Miljørettet helsevern og bedt om at det blir satt opp skilt der som skal fraråde bading i akkurat dette området, selv om det ikke er en kommunal badeplass, sier Martinsen.

Munkholmen

STIGENDE VEKST: – Vi føler at algeveksten er stigende. Det blir mer og mer. Det grønne kommer opp særlig utover sommeren. Når det sønnavind blir det blåst inn i båthavna og låst inne her, så det kommer seg ikke videre, sier Ruben Hestdal.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Jon Randby, seniorrådgiver i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold, sier at overvannsledningene kan være verre enn landbruksforurensningen når det kommer til algevekst.

Jon Randby

LANDBRUK: Jon Randby, seniorrådgiver i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold, forteller at landbruksforurensning er mer hyppig på våren og høsten.

Foto: Ola Walberg / NRK

– Erfaringsmessig kan det være en større belastning for algeoppblomstringen hvis de er infisert med kloakk. Det skal jo ikke skje med slike overvannsledninger, men det kan være lekkasjer eller skje ved kraftig regnskyll, forklarer Randby.

Klimaendringer og høyere temperatur i vannet kan også være årsakene til stigende vekst.

Miljøtilstanden i kystvann

Vannregion Vest-Viken har utarbeidet en prosjektplan for vannområde Horten–Larvik med forebyggende tiltak for vannforekomster som er i risiko for ikke å nå miljømålet innen 2021.

ALGER

ÅRSAK: Henning Steen, forsker i Havforskningsinstituttet, sier at det er vanskelig å verifisere om oppblomstringen skyldes lokal forurensning eller andre faktorer. – Spesielt hvis det ikke eksisterer en prøvetakingsserie over tid, helst tilbake fra før påvirkningen fant sted, sier Steen.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Ifølge nettsiden er kystvannsforekomster generelt moderat forurenset i dette området, og undersøkelser viser at miljøtilstanden er dårligst i de mer beskyttende havne- og fjordområdene. Vestfjorden-nordre, der bukta ligger, er i denne risikovurderingen, med dårlig kjemisk tilstand.

Naturoppsynsmann Egil Soglo sier at vannet er generelt sett bedre nå enn hva det har vært de siste ti årene.

Egil Soglo

BEDRE: Naturoppsynsmann Egil Soglo mener at kystvannet har blitt bedre de siste årene.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

– Vi hadde en periode på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, hvor det var veldig mye algevekst på den tradisjonelle kysttanga og blæretanga. Men det har blitt bedre, særlig i år synes jeg at vi har hatt veldig klart og fint vann, sier Soglo.

Fylkesmannen i Vestfold sier at dette er en sak som høyst sannsynlig vil bli tatt opp i august.