Algegift i skjell over faregrensen

Siden forrige blåskjellvarsel er det målt algegift langt over faregrensen på flere nye steder langs norskekysten, viser Mattilsynets oversikt.

Dampede blåskjell

Det finnes et hav av oppskrifter på skjell. Bare husk å sjekke blåskjellvarselet først dersom du velger å plukke skjellene selv.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Ved målestedet Øygarden utenfor Bergen har det skjedd en endring etter at det i hele sommer har vært tilrådelig å spise skjell derfra. Nå meldes det om PSP til dels langt over faregrensen, både for blåskjell og kamskjell.

– Grunnen til det er oppblomstring av giftige alger i vannmassene, sier seniorinspektør Anne Kari Hansen ved Mattilsynets avdeling i Trondheim og omland.

Hun sier at det også har skjedd en oppblomstring av PSP-gift i skjellene langs helgelandskysten nordover til Bodø, men at de foreløpig ikke vet hvorfor.

– Også på flere målesteder i Trøndelag er det påvist giftige skjell.

Tester for algegifter

I år omfatter Mattilsynets blåskjellvarsel 36 målesteder langs hele norskekysten, og deagens varsel gjelder fram til 26. juli.

Prøvene som tas, blir undersøkt for innhold av alger og analysert ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Det er særlig tre algegifter marinbiologene ser etter. Det er diaregiften DSP, nervegiften PSP samt en såkalt ASP-gift som skader hjernecellene og kan gi varig hukommelsestap.

Best i sør

Det oppdaterte varselet er en gladmelding til dem som ønsker å sanke blåskjell på strekningen mellom svenskegrensa og Egersund.

På denne strekningen er det fritt fram å spise blåskjell man har sanket selv, med ett unntak. Ved målestedet i Indre Oslofjord (Vollen i Asker),har Mattilsynet advart mot skjellene siden sankthans, og advarselen gjelder fortsatt.

Skjell fra butikk er kontrollert

Mattilsynet presiserer at varselet som sendes ut, er beregnet på deg som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Kjøper du skjell i butikken, er disse kontrollert av Mattilsynet og skal derfor være trygge å spise.

– Vi råder folk som skal plukke skjell til eget bruk om å sjekke blåskjellvarselet og følge de rådene som gis der, sier Anne Kari Hansen.