NRK Meny
Normal

Vant mot Avinor i retten

Sandefjord lufthavn AS slipper å betale en ekstra innflygningsavgift.

Torp.

ANKEN FORKASTES: Lufthavnen i Sandefjord har vunnet saken mot Avinor om innflygningsavgiften. Avinor krevde millionbeløp på etterskudd fra Torp lufthavn for kontrollen med flytrafikken i luftrommet inn mot Torp.

Foto: Sandefjord lufthavn Torp

Agder lagmannsrett avsa mandag en dom på at Avinor Flysikring ikke har krav på vederlag fra Sandefjord lufthavn for innflygingskontrolltjenester.

Striden har stått om en ekstraregning på 15 millioner kroner per år for flysikringstjenestene.

Dette kommer i tillegg til en årlig tårnavgift på 35 millioner kroner som Torp betaler.

– Med forbehold av at jeg ennå ikke har lest dommen, så er dette en god nyhet for Torp Sandefjord lufthavn, sier Gisle Skansen, administrerende direktør for Sandefjord lufthavn AS.

Langvarig strid

Gisle Skansen.

Gisle Skansen, adm.dir. for Sandefjord lufthavn AS er glad for å slippe ekstraregningen fra Avinor.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

I flere år har Avinor og den ikke-statlige lufthavnen Torp Sandefjord lufthavn vært uenige om betalingen for innflyvningskontrollen, det vil si kontrollen med flytrafikken i luftrommet inn mot lufthavnen, det såkalte Farris TMA.

Avinor mener Torp skulle etterbetale et millionbeløp for tjenesten. Dette kravet mente lufthavnen var for høyt, og nektet å inngå en avtale.

Avinor saksøkte derfor Torp, for å få avklart om de har rettslig grunnlag for å kreve betalingen på etterskudd. I mai i fjor tapte Avinor saken i tingretten, men anket dommen til lagmannsretten.

Ikke forpliktet til å betale

Mandag forkastet Agder lagmannsrett anken.

Lagmannsretten har kommet til at det ikke er inngått noen avtale mellom Avinor Flysikring AS og Sandefjord lufthavn AS som gir rett til vederlag. Det foreligger heller ikke noe rett til vederlag etter lov eller forskrift.

Selv om Avinor Flysikring AS leverer tjenestene, mener lagmannsretten at en ikke kan anse det som om at en avtale er inngått, og at Sandefjord lufthavn dermed ikke er forpliktet til å betale.

– Vi tar dommen til orientering, og vil nå vurdere konsekvensene av dommen og hvorvidt det er aktuelt å anke, sier administrerende direktør i Avinor Flysikring, Anders Kirsebom.

– Bør avslutte saken

Ifølge dommen må Avinor Flysikring betale sakskostnader til Sandefjord lufthavn AS på 800 318 kroner.

Skansen håper saken nå kan avsluttes.

– Vi håper at Avinor og Samferdselsdepartementet etter medhold i både tingretten og lagmannsretten tar dette til etterretning og avslutter saken, sier Gisle Skansen, administrerende direktør for Sandefjord lufthavn AS.