Ærfuglen nesten borte

Det har vært en dramatisk nedgang av ærfugl i Færder nasjonalpark. En reduksjon på 80 prosent er registrert.

Ærfugl

VESTFOLD: Bare 170 ærfugl ble registrert på vinteren i år, kontra 1000 som pleier å være i Færder nasjonalpark på denne tiden.

Foto: Frode Falkenberg / falkefoto.no

– Det er en dramatisk nedgang, sier Egil Soglo i Statens naturoppsyn i Vestfold.

Fra november av har Statens naturoppsyn gjort tellinger av ærfugl i Færder nasjonalpark. Det er spesielt i de ytre delene av nasjonalparken som har færre fugler av arten.

– Det er en reduksjon på kanskje 80 prosent av det som normalt burde vært på vinteren, sier Soglo.

Drastisk nedgang

Vanligvis er det rundt 3000 par med ærfugl i Vestfold. Rundt Fulehuk og Færder viser tellinger at det er langt færre ærfugl i fylket i år. Rundt de ytre delene av Færder nasjonalpark skulle det nå vært rundt 1000 ærfugl på denne tiden.

– Vi var ute i går og da hadde vi rundt 170 ærfugl, og det er en vesentlig mindre del enn det som normalt pleier å være, sier Soglo.

Likevel er det ikke funnet noen døde ærfugl i området, så Soglo tror ikke det har skjedd noen akutt dødelighet blant fuglearten.

– Vi håper at fuglene bare har sett at det er lite mat i disse områdene, sier han og legger til at de tross alt har vinger og kan flytte på seg over store områder.

– Og det er jo ganske normalt at ærfugler flytter på seg på vinteren.

Venter til våren

Han håper at det kun har vært en midlertidig årsak som førte til reduksjonen av ærfugl i nasjonalparken, som for eksempel et virus på blåskjell eller en algevekst som har blitt borte. Men Statens naturoppsyn kommer til å følge med for å se om ærfuglen kommer tilbake.

– Så vi håper jo at når våren kommer så kommer også ærfuglen tilbake, men det får vi følge med på når vi kommer ut i april, avslutter Soglo.