A-krimsenter advarer mot omreisende håndverkere

A-krimsenteret i Tønsberg ber folk si nei til tilbud fra omreisende steinleggere i Vestfold og Buskerud.

A-krimsenteret advarer mot omreisende håndverkere

SAMARBEIDER: A-krimsenteret består av flere etater og samarbeider for å motkjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet.

Foto: Robert Hansen / NRK

– Du risikerer å bli lurt eller å bli holdt medansvarlig for kjøp av svart arbeid, sier talsperson Helle Hartz Hagen for A-krimsenteret i Tønsberg.

De siste ukene er håndverkerne observert en rekke steder på Østlandet, blant annet i Drammen og flere steder i Vestfold. De reiser fra dør til dør, og er svært pågående. Som regel ønsker de at oppdraget skal betales kontant.

– De kan være både pågående og ubehagelige å ha med å gjøre. De tilbyr tjenester som steinlegging og asfaltering, men også taktekking, fasadevask og husmaling. Hvis du får besøk av slike håndverkere skal man avvise tilbudet, notere registreringsnummeret på bilen og kontakte politiet, sier hun.

Fra kriminelle miljøer

Talsperson Helle Hartz Hagen i A-krimsenteret i Tønsberg

ADVARER: Helle Hartz Hagen er talsperson for A-krimsenteret i Tønsberg.

Foto: Robert Hansen / NRK

A-krimsenteret jobber mot kriminalitet i arbeidslivet og er et tverretatlig samarbeid mellom politi, NAV Kontroll, Skatt sør, Arbeidstilsynet og lokale skatteoppkrevere.

Nå ser de seg nødt til å advare folk i Vestfold og Buskerud om kriminelle arbeidere.

– Erfaringer fra tidligere tilsier at disse omreisende håndverkerne er en del av kriminelle miljøer, som driver med ulovlig arbeid, skatteunndragelser, menneskehandel, trusler og vold, sier Hartz Hagen.

Hun er klar på at folk må si nei til alle tilbud de kommer med for å bli kvitt dette samfunnsproblemet.

Ikke til å stole på

Ifølge A-krimsenteret insisterer gjerne håndverkere som jobber svart på at betalingen skjer kontant. Gjør du dette, kan også du bli holdt ansvarlig.

– Dersom du betaler over 10 000 kroner kontant, kan du bli medansvarlig for arbeidernes skatteunndragelser, opplyser Hartz Hagen.

Kontroll byggeplassar

AKSJON: I slutten av mai ble det gjennomført tverretatlige tilsyn av A-krim på byggeplasser i privatmarkedet fra Ålesund i sør til Kristiansund i nord.

Foto: Politiet

Betaling via bankkonto er heller ikke en garanti for at arbeidet ikke er svart og at firmaet er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

– Be derfor om kontrakt og faktura, og vær sikker på at disse to inneholder organisasjonsnummer med MVA. bak.

Hvis du fortsatt er usikker bør du også be om å se HMS-kortet. Det skal være utstedt av Arbeidstilsynet, og er noe alle håndverkere må ha.