NRK Meny
Normal

Abax dømt for usaklig oppsigelse

Kjørebokleverandøren Abax må betale 500 000 kroner i erstatning til en tidligere ansatt.

Lokalene til Abax i Larvik

KJØREBOKLEVERANDØR: Abax holder til midt i Larvik.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Sommeren 2015 ble en mann i slutten av 40-årene ansatt i kjørebokfirmaet Abax i Larvik. Ni måneder senere ble han sagt opp. Begrunnelsen var at han ikke leverte resultatene selskapet forventet.

Mannen stevnet Abax for Larvik tingrett, som har kommet fram til at oppsigelsen var usaklig.

– Kritikkverdig

Tingretten trekker fram at mannen ikke på en tydelig måte fikk beskjed om at han presterte mye dårligere enn andre ansatte i samme stilling. Han fikk ikke beskjed om at han risikerte å miste jobben før han ble innkalt til et drøftingsmøte med en forberedelsesfrist på rundt ett døgn.

Ifølge retten var heller ikke møtet et reelt drøftingsmøte. «Det framstår som at Abax hadde bestemt seg i forkant av drøftingsmøtet», står det i dommen.

Retten legger også vekt på at mannen hadde vært sykemeldt i flere perioder, og mener bedriften ikke hadde gjort alt de kunne for å tilrettelegge for mannen. I dommen står det også at det var kritikkverdig å si opp mannen i lys av hans helsesituasjon.

Avviste at oppsigelsen var usaklig

I retten argumenterte Abax mot at oppsigelsen var usaklig. Firmaet mente at arbeidsprestasjonene til arbeidstakeren hadde vært mangelfulle over lang tid, og at aktiviteten hadde vært markert under det som kunne forventes.

Abax viste også til at de hadde gjort tiltak for å tilrettelegge, blant annet ved å kjøpe inn en ny stol til arbeidstakeren. De avviste at oppsigelsen hadde bakgrunn i mannens sykefravær, og mente at det ikke forelå saksbehandlingsfeil.

Rettens konklusjon er imidlertid at mannen ble sagt opp på uklart og forhastet grunnlag i en sårbar livssituasjon, uten at sentrale saksbehandlingsregler ble fulgt.

Abax er dømt til å betale 39 000 kroner i erstatning for lidt inntektstap, 438 000 kroner i erstatning for fremtidig inntektstap og 30 000 kroner i oppreisningserstatning. I tillegg må firmaet betale mannen 256 606 kroner i saksbehandlingskostnader.

Viseadministrerende direktør i Abax, Bjørn Erik Helgeland, sier at de ikke uttaler seg om personalsaker i mediene.