– Elva blir ikke friskmeldt før til våren

700 kg død fisk er funnet i Aulivassdraget etter plastbrannen i Re kommune. Nå advares det mot å bade eller padle i elva og drikke vann fra området.

Død fisk i Dalselva etter brann

700 kg død fisk er funnet etter plastbrannen i gjenvinningsbedriften Revac 21. juli.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Etter brannen i plasthaugen til gjenvinningsbedriften Revac AS på Linnestad i Re kommune 21. juli ble elvestrekningene nedenfor brannstedet sterkt forurenset av tungmetaller som kvikksølv og kobber.

Brann på Linnestad.

Det tok 36 timer før brannen i plasthaugen ved Revac ble slukket.

Foto: VIB
Elisabeth Rui

– Utslippet er veldig alvorlig for dette vassdraget som er det beste for sjøørret i Vestfold, sier miljøvernsjef Elisabeth Rui.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Forurensningen har ført til en omfattende fiskedød.

– Foreløpig har vi telt 700 kilo med død fisk, men fortsatt kommer det mye død fisk flytende, sier Elisabeth Rui, miljøvernsjef hos Fylkesmannen i Vestfold.

Miljøvernsjefen advarer mot å spise fisk fra vassdraget nedenfor brannstedet. Dette gjelder Bjunebekken, Dalselva og Vesleelva nedstrøms brannstedet og Storelva sør for Bjune og Aulielva.

Les også:

– Ikke drikk vannet

I tillegg advares det mot bading og padling i vassdraget. Flere husstander har også fått beskjed om å ikke bruke brønnene i området. Vann fra vassdraget kan heller ikke benyttes til vanning av jordbruksarealer.

– Vi vet ikke hvor mye forurensning som har lagt seg på bunnen i elva og som senere kan bli virvlet opp. Det kan også være andre giftstoffer i elvene enn det vi hittil har fått analysesvar på, sier Fred-Ivar Syrstad, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Vestfold.

Tønsberg og Re kommuner har fulgt opp husholdninger som har drikkevannskilder nær vassdraget. Kommunene og Fylkesmannen har kontaktet berørte gårdbrukere. Det er etablert alternativ vannforsyning til de aktuelle husstandene, opplyser Fylkesmannen på sine nettsider.

Artikkelen fortsetter under bildet

Død fisk 5

Her flyter den døde fisken rundt i vassdraget etter brannen.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold

– Friskmeldes til våren

Det er satt opp informasjonstavler med advarsler ved fiskeplasser og utsettingsplasser for kano og båt.

I tillegg har Fylkesmannen i samråd med Mattilsynet advart mot å spise blåskjell og østers tatt i Vestfjorden innenfor Sjuestok og Munkerekka og Byfjorden innenfor Træleborgodden.

Hvor lenge dette er nødvendig vet de ikke.

– Det er spylt med vann i vassdraget for å tynne ut giftstoffene, i tillegg har det kommet en del nedbør, men elva blir neppe friskmeldt før etter vårflommen neste år, sier Rui.

Anders Aas

Anders Aas, daglig leder av Revac får skryt fra miljøvernsjefen for innsatsen de gjorde etter brannen.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Les også:

– Revac har ansvaret

Anders Aas, daglig leder i Revac, forteller at de ennå ikke vet hva som har tatt livet av fisken.

– Vi vet at det er tungmetaller som er årsaken til at fisken døde, men akkurat hva det var fisken døde av har vi ikke noe klart svar på ennå, sier han.

Både plasten og skummet som ble brukt til å slukke brannen inneholder kjemikalier. Likevel er det Revac som er ansvarlig, sier miljøvernsjefen.

– Bedriften er ansvarlig for utslippet. Det ligger i tillatelsen de har fått etter forurensningsloven. Men de har gjort en stor innsats for å rydde opp og rette opp i etterkant, så all ære til dem for det, sier miljøvernsjefen.

Likevel vil Fylkesmannen følge opp saken.

– Vi kommer til å sjekke om de har overholdt betingelsene for hvor mye avfall de kan lagre og håndteringen av dette, sier miljøvernsjef Elisabeth Rui.