NRK Meny
Normal

– Vil ikke ha vannscooterforbud

Vannscootere bør likestilles med småbåter, mener grunneier ved Bogen i Stokke, Paul Anton Mathiesen.

Ønsker ikke vannscooterforbud

SKEPTISK: Grunneier Paul Anton Mathiesen kjøper ikke argumentene til Fylkesmannen som hevder vannscooterne bråker og forstyrrer dyrelivet.

Foto: Linn Løkken / NRK

Fylkesmannen i Vestfold ønsker et totalforbud mot vannscooterkjøring i Vestfjorden mellom Stokke og Nøtterøy.

Derfor har de nå sendt oppfordringen videre til Klima- og miljødepartementet. I brevet skriver de at det er av hensyn til natur, sikkerhet og støy.

– Kjøper ikke begrunnelsen

Disse tre argumentene er ikke grunneier Paul Anton Mathiesen enig i. Han mener vannscootere bør likestilles med småbåter.

– Man bør kunne kjøre med vannscooter 5 knop nærme land og 30 knop lenger fra land, akkurat som en vanlig småbåt, mener Mathiesen.

– Hva med hensynet til støy og dyreliv?

– De nye scooterne er bare firetaktsmotorer, så de bråker ikke så mye. Ikke mer enn en stor påhengsmotor med 300 hester. Jeg tror heller ikke at fugler og dyr skremmes av lyden, men at de er redde for mennesker og hunder, svarer Mathiesen.

Han begrunner den siste påstanden med at han pleier å kjøre opp skispor med snøscooter, noe rådyrene ikke bryr seg om.

– Trivelig med liv og røre

Mathiesen har i tillegg studert geologi ved universitetet og har sett fugler hekke på flyplasser.

Han sier flere beboere i Bogen er enige med han i at det bare er hyggelig at folk har det gøy på vannet.

– Jeg tror det er mange som synes det er moro å kjøre vannscooter her, og jeg ser ikke på det som noe annerledes enn å stå på vannski. Jeg synes det er koselig å se folk hygge seg med vannscootere her ute.

Problemet er at folk ikke får bruke hele vannet når de kjører vannscooter, mener Mathiesen.

– De må holde seg til noen bitte små lommer, 400 meter fra land. Det er klart at det kan bli et irritasjonsmoment for folk hvis de må kjøre på små områder, rundt og rundt.

Vil ikke endre mening

Mathiesen har valgt å formulere sine tanker rundt problemstillingen i et brev som han har sendt til både Fylkesmannen og departementet. Men det spørs om fylkesmann Erling Lae vil endre mening.

– Det går både på støy og friluftsverdier. Det handler kort sagt om hensyn til naturen og miljøet. Det er også fiskeområde og vernede områder for sjøfugl her. Det er bakgrunnen for denne forskriften, sier Lae.

Fylkesmannen påpeker også at de har fått henvendelser fra en annen grunneier som går i stikk motsatt retning når det gjelder vannscootere i området.

Om det er mer problematisk å kjøre med en vannscooter sammenlignet med en småbåt kan diskuteres, ifølge Lae, men opplyser at fylkesmannen forholder seg til den gjeldende forskriften.