– De tilfredsstiller ikke dagens krav

Tønsberg kommune har mange eldre utleieboliger. Nå vil brannvesenet at kommunen skal vurdere personsikkerheten.

Rømningsskilt

Tønsberg kommune innrømmer at flere kommunale boliger ikke tilfredsstiller dagens branntekniske krav. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Stig Morten Waage / NRK

I et brev sendt fra brannsjef i Vestfold interkommunale brannvesen, Per Olav Pettersen, til Tønsberg kommune, etterlyser brannvesenet en tilbakemelding på kommunens ivaretagelse av personsikkerheten.

Brannsjef i Vestfold, Per Olav Pettersen

Per Olav Pettersen er fornøyd med å ha fått et foreløpig svar fra kommunen, og avventer nå et møte.

Foto: Per Foss / NRK

Bakgrunnen for at brevet er sendt, er en brann i Tønsberg der en kvinne mistet livet. Røykdykkere som tok seg inn i boligen observerte at rømningsveien var delvis blokkert.

– Mannskapene oppdaget at inngangen var delvis blokkert, og det kunne se ut som om det var gjort med hensikt, sier Pettersen til NRK.no.

– Hvem sitt ansvar er det?

– I utgangspunktet er det eier av bygget, i dette tilfellet Tønsberg kommune, som har ansvar for at rømningsveiene fungerer. Så er det jo selvfølgelig et ansvar i forhold til brukeren, når det gjelder å holde det ryddig og tilgjengelig. Men først og fremst er det eierens ansvar vi er ute etter, forklarer Pettersen.

Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Les også:

Har gitt foreløpig svar

Det er rådmannen i Tønsberg som har svart på brevet fra brannvesenet. Kommunen vil nå se på sine rutiner.

– Vi syntes det er sterkt beklagelig og vi skulle ønske at dette ikke hadde skjedd. Vi har gått igjennom våre rutiner, og det er ikke brutt noen rutiner i dette tilfellet her. Men vi kommer til å stramme inn, slik at dette ikke skal gjenta seg, sier rådmann Geir Viksand.

I brevet henviser brannvesenet blant annet til § 2–3 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Der står det: «Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning.»

– Er personsikkerheten for de som bruker kommunale boliger i Tønsberg god nok?

– Det er et vanskelig spørsmål. Vi vet at vi har en del eldre utleieboliger som ikke tilfredsstiller dagens branntekniske krav. Derfor har vi satt i gang et program for å oppgradere samtlige av våre boliger og vi har satt inn betydelige midler i investeringsbudsjettet. Slik at vi, i samarbeid med brannvesenet, skal oppgradere alle boligene våre, sier Viksand.

Les også:

Skal ha møte med kommunen

Brannsjefen forteller at forskriften er klar på disse punktene.

– De skal sørge for at rømningsveiene har et tilfredsstillende ledesystem også. Det skal være klart for den som bor i boligen hvor man skal rømme. Og man må hindre at det er noen fastmonterte hindringer i veien for rømningsveien. Man må kunne komme seg sikkert ut hvis det oppstår en situasjon, forklarer Pettersen.

Geir Viksand

Geir Viksand sier de jobber sammen med brannvesenet for å oppgradere eldre kommunale boliger.

Foto: Per Foss / NRK

Så langt har brannvesenet kun fått et foreløpig svar fra kommunen, og avventer nå at partene skal møtes.

– Vi har blitt enige om at vi skal ha et møte, og jeg ser det som helt nødvendig. Både for å gå igjennom hva vi faktisk har spurt etter, og gå igjennom de svarene kommunen har kommet med, sier Pettersen.

Kommunen ser også frem mot dette møtet.

– Vi er i et spor, sammen med brannvesenet, for å utbedre alle boligene våre. Det skal sikre at vi har tilstrekkelig god brannsikkerhet i alle våre utleieboliger, avslutter Viksand.