– Skulle ønske vi hadde gjort ting annerledes

Ordføreren i Sandefjord tok kontakt med advokatfirmaet der broren er partner for å rydde opp i betent varslersak i kommunen. I minst seks firmaer som til sammen har milliardomsetning er begge brødrene involvert.

Varslersak i Sandefjord

Sitatet i bildet er hentet fra en e-post ordfører Bjørn Ole Gleditsch har sendt ut om den betente saken.

– Man burde antakelig tatt andre valg. Det er vel ikke vanskelig å si at man kan se det i ettertid, sier Høyre-ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, til NRK.

Da formannskapet nylig skulle hyre inn et eksternt firma til å behandle en betent varslersak i kommunen falt valget nemlig på advokatfirmaet Tenden, der broren til ordføreren er partner.

Sammen har de to sammenfallende økonomiske interesser i minst seks firmaer som til sammen omsetter for milliarder. Mest kjent er malerfirmaet Jotun. Samtidig representerer Tenden Sandefjord kommune i flere andre saker.

Tenden fikk oppdrag i lukket møte

I en e-post bekrefter styreleder Heidi Aas Larsen i Tenden at de på selvstendig grunnlag vurderte egen uavhengighet og habilitet. Hun skriver:

"Før møtet (i formannskapet red.anm.) hadde vi – i tråd med våre vanlige rutiner – foretatt en vurdering av om vi kunne ta på oss oppdraget. Dette opplyste vi om i møtet, med beskjed om at vi var beredt til å ta på oss oppdraget hvis kommunen ønsket å engasjere oss. Vi mente da, og mener fortsatt, at vi har opptrådt ryddig og i tråd med god advokatskikk, både hva gjelder fremgangsmåte og konklusjon."

Denne vurderingen valgte politikerne å stole på. I det lukkede møtet der personalsaken ble behandlet, ble oppdraget gitt til Tenden.

Lot brorens advokatfirma vurdere habiliteten

Bakgrunnen for denne saken er at en av de ansatte i Sandefjord kommune nylig varslet om at rådmann Gudrun Haabeth Grindaker kan ha brutt arbeidsmiljøloven. Hun tilbakeviser alle påstander. Siden kommunens ansatte ble inhabile ble det politikernes oppgave å ta saken videre. Da saken ble kjent for ordføreren snakket han med broren Odd Gleditsch d.y., lederen av kontrollutvalget i Sandefjord og fylkesmann Per Arne Olsen for å få hjelp til å håndtere saken.

– For å prøve å få råd for hvordan man burde gå frem i denne type sak, sier ordføreren til NRK. Han gikk så videre til advokatfirmaet Tenden for å få deres vurdering.

– Hvorfor har advokatfirmaet Tenden fått jobben?

– Bakgrunnen var at jeg først fikk den forståelsen at det var Tenden som var kommunens advokatfirma som man brukte. Dels også fordi at jeg hadde fått klar beskjed om at jeg måtte involvere færrest mulig, sier han og forklarer at han da tok kontakt med noen han visste har et stort fagmiljø i Vestfold og som han kunne snakke med om hvordan man skulle håndtere spørsmålet.

Vurdering av Tenden

– Det første jeg tok opp var at kommunen og spesielt tidligere Andebu kommune hadde brukt Tenden i en rekke saker. Er det noe problem? Og min bror er partner i Tenden, er det et problem? De spørsmålene ble stilt til Tendens styreleder og de hadde en komite som gjorde vurderinger på de to spørsmålene og kom tilbake og sa at de kan ta den type sak, forklarer han. Heller ikke formannskapet hadde innvendinger mot dette.

Advokatfirmaet Tenden har til nå skrevet en regning på 80.000 kroner for 29,5 timers arbeid med varslersaken og det er ikke satt noen øvre ramme på det.

– Snakket du noen gang med broren din om saken direkte eller indirekte?

– Eh. Som jeg sa måtte jeg snakke med noen jeg visste jeg kunne stole på. Indirekte så har jeg spurt om det finnes den type kompetanse i Tenden, og eventuelt hvem jeg kan snakke med. Men ikke om sakens innhold, sier han og forklarer at han da ble vist til styreleder i Tenden.

Vil ikke kommentere

– Dette er en sak kommunen gransker. Jeg kan derfor ikke kommentere denne saken, sier Arve Due Lund, advokaten til varsleren.

Advokatfirmaet Tenden har flere saker de behandler for Sandefjord kommune, og ordførerens bror er partner i firmaet. Hva er din kommentar til spørsmålet om inhabilitet og kravene til undersøkerens uavhengighet?

– He, he. Dette har jeg tatt opp da undersøker ble valgt. Utover det har jeg ingen kommentar.

Heller ikke rådmannens advokat vil kommentere saken:

– Vi har hatt samtaler med det eksterne advokatfirmaet hvor hun har forklart sin side av saken, sier advokat Einar Engh som representerer rådmannen i Sandefjord kommune som er den som er varslet inn.

– Føler hun at deres side blir godt ivaretatt?

– Det er litt tidlig å si, men den prosessen vi har hatt med dette eksterne advokatfirmaet, det møtet vi hadde med dem var helt greit, sier han.

– Har opptrådt i tråd med god advokatskikk

Heller ikke advokatfirmaet Tenden vil la seg intervjue, men styreleder Heidi Aas Larsen skriver i en e-post:

"Vi påtar oss ikke oppdrag uten å forsikre oss om at vi kan utføre oppdraget på en uavhengig måte. Vi kan ikke se at Tenden har, eller har hatt, oppdrag for kommunen som gir grunnlag for å stille spørsmål ved vår uavhengighet i denne saken."