Normal

– Sjøørretbestanden halvert på ti år

En eksplosjon i sjøørretfisket gir nedgang i fiskebestanden. Det mener Christian Schanche i Sjøørretprosjektet i Vestfold.

Schanche i full sving

Her er Christian Schanche og flere frivillige i full sving for å forbedre forholdene i bekken.

Foto: Privat

På grunn av en eksplosjon av fiskere, dårlige forhold i bekkene, mye mink og ulovlig fiske med garn opplever vi en nedgang i fiskebestanden. Det forteller Schanche som lenge har sett en økende tendens til problemet.

– Katastrofe

I enkelte bekker som skal være gode til gyting er det så dårlige forhold at han omtaler det som en katastrofe.

I bekken ved miljøstasjonen på Kastet i Sandefjord var det kun fire yngel å

Slik ser en ny gyteplass ut

Slik ser en ny gyteplass ut når de har fullført arbeidet sitt.

Foto: privat

finne i hele bekken, og det er jo en katastrofe. Vi har også oppdaget fiskedød i bekken som renner sørover for Enga miljøstasjon, her venter vi enda på svarresultatene fra vannprøvene, forteller han.

I elven på Kastet har han fått restaurert bekken og lagt både grus, plantet trær og tilrettelagt for gode forhold for fiskeyngel.

– Ikke belegg for å si at det er nedgang

Seniorrådgiver i Fylkesmannen i Vestfold for Miljø- og Samfunssikkerhetsavdelingen, Arne Christian Geving, mener likevel at man ikke har belegg for å si at det er en stor nedgang i sjøørreten.

Fiskepresset har blitt mye større, men det er ingen fare for fiskebestanden i Vestfold, forteller Geving.

Han forteller videre at de eneste overvåkningene de har er motfiskene som Havforskningsinstituttet gjør. Ifølge disse målingene holder det seg jevnt.