– Sjøørret kan beskattes hardere

Havforskningsinstituttet finner mer sjøørret enn noensinne. Forsker Tore Johannessen mener restriksjonene for sjøørretfisket kan være for strenge.

Sjøørret

Sjøørret er populær blant sportsfiskere.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Forskere fikk i gjennomsnitt 5 sjøørret per nottrekk da de gjorde en tilleggsundersøkelse i Vrengensundet mellom Nøtterøy og Tjøme i sommer.

– Det er det høyeste antall sjøørret jeg noen gang har opplevd å få, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Tore Johannessen.

Jevn stigning

Undersøkelsen bekrefter en oppadgående trend forskerne har sett gjennom flere år.

Tore Johannessen

Havforsker Tore Johannessen sier de finner mer sjøørret enn noensinne.

Foto: Espen Bierud / NRK

– Vi nådde en bunn på midten av 70-tallet, da var det lite sjøørret. Etter det har det steget jevnt og trutt. Vi har aldri sett mer sjøørret langs Skagerrak-kysten enn nå, sier Johannessen.

Han forteller at forskerne finner 2,5 ganger mer sjøørret enn det meste de har målt tidligere. Nå er det så mye fisk at en kan vurdere å lette på restriksjonene, sier forskeren.

– Hvis målsettingen er å ha et høyt utbytte, kunne vi nok ha beskattet mer enn vi gjør i dag. Restriksjonene er kanskje strengere enn de behøver å være, sier Johannessen.

– Jeg mener det er holdepunkter for at en kunne beskattet bestanden hardere enn vi gjør for tiden.

Schanche i full sving

Christian Schanche er med i Sjøørretprosjektet i Vestfold, som blant annet går ut på å bedre forhold for sjøørret i bekker.

Foto: Privat

Frykter bæreposefiske

Christian Schanche, som deltar i Sjøørretprosjektet i Vestfold, mener det vil være uklokt å øke beskatningen av sjøørret nå.

– Selv om målingene viser at det er mer enn det har vært noen gang, skal en være forsiktig med å ta ut enda mer sjøørret.

Han frykter at holdningsskapende arbeid som er gjort de siste årene da vil være til liten nytte.

– Nå ser vi at folk tar med fisken de skal ha til eget middagsbord og at de setter ut resten av fisken. Hvis holdningen skal være at vi skal beskatte hardere, kan vi fort få tilbake problemet med at folk kommer med bærepose og fisker smolt.

– Noen områder er fortsatt veldig sårbare, sier Schanche.

Gjennomsnittfangst av sjøørret på Skagerrak-kysten

Gjennomsnittlig fangst av sjøørret på Skagerrak-kysten i perioden 1936–2014.

Foto: Havforskningsinstituttet

Flere årsaker

Forsker Tore Johannessen er enig i at det vil bli mindre fisk dersom en øker beskatningen, men sier mye tyder på at det fortsatt vil være bærekraftig.

– Så lenge det er bærekraftig er det ingen trussel for bestanden. Dersom man vil ha maksimalt høstbart langtidsutbytte tyder mye på at en kan høste mer enn i dag.

Havforskeren sier det er flere årsaker til at de finner så mye sjøørret nå.

– Forholdene i gytebekkene er blitt betydelig bedre. Det er mindre forurensing og bedre miljø i ferskvannet der fisken gyter og vokser opp. I tillegg er det betydelige restriksjoner i beskatningen.

I midten av september starter årets forskningstokt. Johannessen tror de vil se en fortsettelse av trenden med svært mye sjøørret.