– Sandefjord kommune bør kaste kortene

Økonomiprofessor Karl Ove Moene mener det er uheldig av kommunen å leie inn et advokatfirma der broren til Sandefjord-ordfører er partner for. – De må vurdere saken på nytt.

Bjørn Ole Gleditsch

FORSTÅR PROBLEMET: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord kommune sier at han skjønner problemstillingen.

Foto: John Andre Samuelsen

Formannskapet i Sandefjord satte advokatfirmaet Tenden, der broren til ordfører Bjørn Ole Gleditsch er partner, til å ta seg av en alvorlig varslersak mot rådmannen.

Samtidig kjøper kommunen flere advokat-tjenester av det samme firmaet. I 2016 betalte Sandefjord kommune 326 141 kroner for advokattjenester levert av Tenden, ifølge Inger-Lill Smith ved regnskapskontoret.

– Jeg ville kastet kortene hvis jeg var Sandefjord kommune og fått en ny vurdering av hele forholdet av en upartisk uavhengig instans for å fjerne enhver mistanke om urimelig og uprofesjonell saksbehandling, sier økonomiprofessor Karl Ove Moene ved Universitetet i Oslo.

– Skaper tvil

Tina Søreide

NEGATIV: Tina Søreide mener saken er uheldig.

Foto: Chr. Michelsens Institutt

De juridiske ekspertene NRK har snakket med er ikke entydige, men de fleste er enige om at alt har gått rett for seg juridisk sett.

Men Tina Søreide, styremedlem i Transparency International Norge, mener en slik handling kan skape tvil.

– Folk kan få inntrykk av at Sandefjord-ordføreren har en mulighet til å påvirke utfallet av varslersaken. Det som er viktig når det gjelder politiske verv, er hvordan folk i kommunen oppfatter rollene og hvorvidt de kan ha tillit til kommuneledelsen, poengterer Søreide.

I Norge har vi regler og praksis for at det er personen selv som skal vurdere sin egen habilitet.

Advokatfirmaet Tenden vurderte sin egen habilitet og uavhengighet og konkluderte med at alt var i orden.

– I denne saken kan advokatkontoret ha gjort en riktig vurdering av sin habilitet, og det er ikke grunn til å tro at saken ikke blir behandlet skikkelig. Problemet i saken er at velgerne kanskje ikke er trygge på om ordføreren kan påvirke utfallet, legger hun til.

Mener kommunen bør kaste kortene

Økonomiprofessor Karl Ove Moene sier at i saker om habilitet, må en være ekstremt nøye med at familien eller langsiktige avtaler ikke er representert.

Karl Ove Moene

MUFFENS: Karl Ove Moene har erfaring med korrupsjon og habilitetsspørsmål i fattige utviklingsland. – Hvis vi ser på en slik sak som denne her, med forestilte oss at det gjaldt Kenya for eksempel, så hadde vi trodd at det er noe muffens med en gang, sier han.

Foto: SAGGIO FRANCESCO / UiO

Også han deler Tina Søreides bekymring.

– Det er ikke så lett å konkludere om Tenden sin habilitetsvurdering er rett, sett utenifra. Her kan de ha mer informasjon enn vi. Men det er jo ikke opp til de alene å avgjøre habilitetsspørsmål, det er et politisk administrativt spørsmål som må ses på av upartiske folk som kjenner saken i detalj, understreker Moene.

Skjønner problemstillingen

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch sier i dag at han skjønner problemstillingen og vil løfte den på nytt med de andre politikerne som håndterer saken i formannskapet og Lønns- og ansettelsesutvalget til torsdag.

– Hva tenker du om at økonomiprofessoren sier at han ville fått en ny vurdering hvis han var Sandefjord kommune?

– Det er lett å kunne se ting på en annen måte når man ikke har hele bildet, men jeg tenker at når det blir stilt spørsmål så skal man gjøre en ny vurdering, påpeker Gleditsch.

– Er du redd for at noen skal tro at du kan ha påvirket saken?

– Jeg synes at det er viktig å få frem at de fleste kjenner ikke til hvordan man skal behandle en varslersak. Det er veldig strengt. Og når du aldri har vært borti en sånn sak og hele administrasjonen din har blitt inhabil fordi øverste leder er involvert i dette, så sier det seg selv at dette ikke er enkelt å håndtere, avslutter ordføreren.