NRK Meny
Normal

– Riktig å straffe Hof – og ingen andre

Politiet slår tilbake mot påstandene fra Hof kommune om at flere burde blitt nærmere etterforsket etter alvorlig omsorgssvikt mot en pleietrengende beboer.

Klokkergården

KLOKKERGÅRDEN: Hof kommune ble anmeldt etter at det ble avdekket alvorlige brudd på helselovgivningen.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Kommunen vedtok nylig å betale en bot på 150.000 kroner for grov omsorgssvikt mot en ressurskrevende beboer ved Klokkergården.

Fylkesmannen i Vestfold anmeldte Hof kommune etter et tilsyn ved omsorgsboligen i 2013.

Ordfører i Hof, Mette Måge Olsen, er klar på at kommunen er ansvarlig, men mener at politiet også burde sett nærmere på om andre aktører skulle vært straffeforfulgt.

– Det var derfor vi ikke vedtok boten med en gang. Vi ønsket mer etterforskning av spesialisthelsetjenesten, fylkesmannen og den jobben de skulle gjøre.

Mette Måge Olsen

– ANSVARET LIGGER HOS KOMMUNEN: Ordfører Mette Måge Olsen sier Hof kommune har håndtert saken etter beste evne.

Foto: Hof kommune

Omfattende etterforskning

I en pressemelding, som ble sendt ut kort tid etter at kommunen vedtok å betale boten, skrev ordføreren at også andre instanser bør stå strafferettslig ansvarlig.

Mener du fortsatt det er feil at det kun ble tatt ut tiltale mot kommunen?

– Jeg synes man må se på helheten i denne saken. Jeg mener man bør se på hvordan spesialisthelsetjenesten, fylkesmannen og kommunen jobber sammen, sier Olsen.

Politiadvokat Cecilie Reinskau Svorstøl sier at saken ble etterforsket særdeles bredt.

– Vi hadde bistand fra Kripos, og det ble gjennomført mer enn 60 vitneavhør. Andre aktører ble også vurdert, men i samråd med statsadvokaten ble det ikke funnet noen bevismessig dekning for å kunne straffeforfølge disse.

I pressemeldingen ble det også hevdet at både spesialhelsetjenesten og fylkesmannen har et vesentlig ansvar. Fylkesmannen i Vestfold svarte at kommunen alene er ansvarlig for tjenestene den leverer, og presiserte at ingen andre har noe overordnet ansvar.

Ordføreren sier hun skjønner at teksten kan ha blitt misforstått.

– Det er helt klart at ansvaret ligger hos kommunen. Det har ikke vært meningen å si noe annet. Når vi ser teksten i pressemeldingen, kunne nok den vært formulert annerledes.

Oppholdsrommet på Klokkergården

OPPHOLDSROM: Hof kommune ble anmeldt for grov omsorgssvikt for blant annet å ha tilbudt denne 'bingen' som oppholdssted til en beboer.

Foto: Jarl Rehn-Erichsen/Jarlsberg Avis

Glad for å være ferdig

Fylkeslege Henning Mørland sier han har vært i dialog med Hof kommune etter vedtaket om å betale boten. Olsen beskriver møtet som oppklarende. Hun er glad for at saken er avsluttet, men mener fortsatt at det ville vært interessant med en rettslig behandling.

– Kanskje det ville fått konsekvenser for lignende saker, men Hof kommune ønsker ikke å ta denne belastningen.

Politiadvokat Cecilie Reinskau Svorstøl sier det hadde vært uproblematisk om saken hadde kommet opp for retten.

– Vi anser det som bevist at kommunen har handlet slik som beskrevet i siktelsen. Derfor ville det vært helt greit for oss å gå i retten med denne saken.