– Vi blir truet med bank

Renovatører sjikaneres og trues fordi hyttefolk og naboer mener søppelet tømmes for sjelden, forteller Henning Skaug i RenoNorden Sandefjord. – Vi prøver bare å gjøre jobben vår.

Søppel på Vesterøya i Sandefjord

Renovatører i RenoNorden skjelles ut fordi søppelkassene er overfylte, forteller avdelingsleder Henning Skaug.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Se her. Her har vi flasker og restavfall. Ikke én pose med matavfall.

Henning Skaug i RenoNorden Sandefjord ser oppgitt ned i flere søppelkasser på Vesterøya i Sandefjord. Mens matavfallsdunken er fylt med restavfall, ligger det et halvt brød på asfalten ved søppelkassene.

Skaug åpner papiravfallsdunken. Der finner han et telt og teltstenger.

Skjelles ut

Renovatører fra Renonorden tømmer overfylte søppelkasser i Sandefjord

Renovatører fra RenoNorden tømmer overfylte søppelkasser i Sandefjord.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Hyttefolk og beboere i området er også oppgitte over hvordan det ser ut ved søppelkassene. Noen av dem går for langt, sier Skaug, og forteller at både han og andre renovatører har blitt skjelt ut.

– Jeg har blitt fortalt at det vanker bank hvis jeg nærmer meg visse områder. Ordet "lemlestelse" er nevnt, og noen har sagt at de skal ta med seg søppelet og kaste det på gårdsplassen hjemme hos familien min, sier Skaug.

De som klager mener søppelet tømmes for sjelden, og at det blant annet fører til dårlig lukt i områdene rundt søppelkassene. Men renovatørene tømmer hver uke nå om sommeren, i motsetning til hver tredje uke resten av året.

– Vi tømmer tre ganger så ofte som folk betaler for, i tillegg til å supplere med ekstra beholdere de verste stedene. Vi har også satt ut glassbeholdere på strategiske plasser. Da skal det ikke være så mye restavfall igjen.

Created by InfoDispatcher

Henning Skaug er oppgitt over at søppel blir sortert feil. Foto: Henrik Bøe

Tema på vellagsmøte

– Det blir stappfullt her veldig fort. Folk kaster alt mulig, sier en av hyttebeboerne på Vesterøya, Inger Lise Doksrød, og rister på hodet.

– Vi tar det opp på vellagsmøtet hvert eneste år, men når vi kommer til fellesferien blir det alltid slik.

Doksrød er oppgitt over at folk kaster telt og TV-er ved de lokale søppelkassene, i stedet for å kjøre i 15 minutter til nærmeste gjenvinningsstasjon.

– Det er forferdelig dårlig gjort hvis noen sjikanerer renovatørene. De gjør så godt de kan.

Tømmer feil

Britt Rushfeldt står foran overfylte søppeldunker

Brit Rushfeldt synes mange er dårlige til å sortere søppelet.

Foto: Henrik Bøe / NRK

I et annet populært hytteområde på Vesterøya ser hyttebeboer Brit Rushfeldt mange av de samme problemene.

– Det kan være veldig rotete rundt søppelkassene. Folk er ikke flinke til å sortere, og setter fulle poser med blandingssøppel utenfor søppelkassene. Da kommer måkene og kråkene, sier Rushfeldt.

– Jeg tror kanskje det er behov for flere søppeldunker. Men det er ikke til å komme fra at folk også kaster andre ting de egentlig skulle vært på en gjenvinningsstasjon med.

Heller ikke Rushfeldt skjønner hvorfor noen skjeller ut renovatørene.

Håper på mer tålmodighet

– Vi gjør jobben vår så godt vi kan, sier Henning Skaug.

Han mener det ikke hadde vært noe stort søppelproblem i Sandefjord dersom folk hadde tømt søppel riktig, og dratt til gjenvinningsstasjonen med det som ikke skal i papir-, plast- eller restavfallsdunkene.

– Men jeg skjønner at folk er frustrerte når det ser ut og lukter som det gjør, sier Skaug.

– Jeg tar ikke skjellsordene som trusler, men som et uttrykk for frustrasjon. Men jeg håper vi blir møtt med litt mer tålmodighet framover.

Overfylte søppelkasser i Sandefjord

Overfylte søppelkasser er et vanlig sommerproblem ved hyttefelt.

Foto: Henrik Bøe / NRK