NRK Meny
Normal

– Reglene er veldig klare

Skogeiere i Norge er pålagt å etablere ny skog etter hogst. I Vestfold plantes nå rundt 800 000 nye grantrær.

10-15 år gammel granskog

Denne granskogen ble plantet for 10–15 år siden.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

– Det er flere grunner til at dette er viktig, sier seniorrådgiver i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold, Ellen Finne.

Fylkesskogmester Ellen Finne

Ellen Finne sier kommuner har lov til å tvangsplante på skogeiers regning, hvis loven ikke blir fulgt.

Foto: Rune Jensen / NRK

– Først og fremst så er dette en ressurs for skogeier. Det er viktig å ivareta den verdien som det ligger i tømmerproduksjonen. Så er det også et klimaspørsmål. Voksende skog, skog i utvikling, binder mye CO2. Og så er det selvsagt det biologiske perspektivet. At vi opprettholder det livsmiljøet som skogen representerer.

I Vestfold har det i løpet av det siste året blitt hugget 250 000 m³ tømmer. Dette erstattes i disse dager av 800 000 nye grantrær.

– Det er viktig å få opp ny skog. På en del av de områdene vi hugger, så kommer det en naturlig foryngelse. Da planter vi jo ikke. Men i områder det har stått ensaldret granskog, så må vi plante for å få ny skog, sier skogbruksleder i Viken skog, Tom Horntvedt, til NRK.no.

Av aktørene i fylket som nå planter ny skog, er det Viken som har mest å gjøre. De står for 60 % av plantingen i Vestfold.

(Saken fortsetter under bildet.)

Planter ny granskog

1 år gammelt granskudd plantet våren 2014. Om 45–50 år er treet klar for hogst.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

Les også:

Må erstatte skogen

Og for skogeierne kan det være straffbart å ikke etablere ny skog etter en eventuell hogst.

– Reglene er veldig klare. Det treslaget du hugger og tar ut av skogen, det skal du sørge for at kommer opp igjen. Da er planting én måte å gjøre det på. En annen måte er å satse på naturlig foryngelse, forklarer Finne.

De fleste skogeiere er flinke til dette, men det gjelder ikke alle.

Tom Horntvedt

Tom Horntvedt og hans medarbeidere står for rundt 60 % av plantingen i Vestfold.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

– Det er litt begge deler. Mange er flinke til å følge opp, og noen er ikke så flinke. Vi kunne tenke oss flere skogeiere som hadde fulgt opp, sier Horntvedt.

Les også:

Og dermed sliter fylket med et etterslep.

– Det kunne definitivt vært bedre. Vi har et etterslep på ca. 20 % på foryngelsesarealet hvert eneste år. Derfor er vi opptatt av at alle skogeiere skal ta det ansvaret de har for å plante eller stelle på en slik måte at det blir god skog, forklarer Finne.

– Hvordan følges dette opp?

– Kommunen og Fylkesmannen har et kontrollansvar. Det er viktig å ha en god dialog med skogeier, påpeke det behovet det behovet som ligger der og påpeke skogeiers ansvar.

– Men kan en kommune tvangsplante?

– Kommunen har mulighet etter skogloven å tvangsplante på skogeiers regning, avslutter Finne.