– Positivt med studenter i hus

Flere av beboerne på Engveien-senteret i Stokke tor det kan være fint å ha studenter boende ved senteret. Det skriver Sandefjords Blad. Arbeiderpartiet har foreslått å etablere studentboliger i tilknytning til eldresentre og leie ut disse billig mot at studentene bruker noen timer på de eldre i måneden. Ideen er inspirert av et prosjekt i Nederland.