– Må henlegge saker etter ansettelsesstopp

Politiet har for få ansatte og må oftere nedprioritere saker, sier politileder i Tønsberg.

Politi (illustrasjonsbilde)

Politistillinger blir stående ubemannet fordi politiet må spare penger.

Foto: Henrik Bøe

– For første gang opplever jeg at ingen kan tilbys vikariat ved Tønsberg politistasjon, sier politioverbetjent og leder av ordensavdelingen ved politistasjonen, Frank Gran.

Frank Gran

Politioverbetjent Frank Gran er bekymret over at politistillinger blir stående ubemannet.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Han forteller om en trist uke der tre medarbeidere fikk beskjed om at de ikke får jobb videre. Alle hadde vært vikarer ved politistasjonen i nesten to år.

Hendelsen fikk politioverbetjenten til å skrive et Facebook-innlegg om bemanningsproblemene i politiet.

– Vi er nødt til å være veldig klare i hvilke saker vi prioriterer. Grov vold og sedelighetssaker prioriteres, men folk vil nok merke at vi ikke har mulighet til å ta alle andre saker like nøye. En god del av sakene vil måtte henlegges på grunn av kapasitetsutfordringer, sier Gran.

Til NAV vil jeg bare si - kremen av nyutdannet ungdom står mandag på deres trapp. Ta godt imot dem - vi klarer det ikke.

Politioverbetjent Frank Gran i Facebook-innlegg
Budsjettproblemer

Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Christine Fossen, er enig i at bemanningssituasjonen er langt fra ideell. Politidistriktet omfatter Vestfold, Buskerud og Telemark.

Politimester Christine Fossen

Politimester Christine Fossen sier de må nedbemanne for å få budsjettet i balanse.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Vi er nødt til å nedbemanne og holde stillinger vakante for å få budsjettet vårt i balanse, sier Fossen.

Til tross for at politiet har blitt tildelt mer penger og flere stillinger de siste årene, må de stramme inn, ifølge politimesteren.

Håper ikke folk merker det

– Politiet må blant annet investere i nye datasystemer. Det er både viktig og veldig kostbart, og vi må bruke penger fra våre driftsbudsjetter for å få det til.

– De fleste utgiftene våre er bundet, så vi kan bare kutte i lønnskostnader, sier Fossen.

Hun sier målet er at folk ikke vil merke for mye til pengeproblemene.

– Det kan hende at mindre alvorlige saker ikke blir etterforsket slik de har blitt etterforsket tidligere, og man kan i mindre alvorlige tilfeller måtte vente lenger på politiet enn tidligere. Men vi håper at folk vil merke dette minst mulig, sier Fossen.

Anundsen: – 1000 flere politifolk

Justisminister Anders Anundsen forteller om beredskap

Justisminister Anders Anundsen mener regjeringen er godt på vei til å massivt styrke politiet.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Lørdag meldte NRK Dagsrevyen at Politiets Fellesforbund mener det er for få politifolk i landet. Da svarte justisminister Anders Anundsen at regjeringen har satset massivt på politiet etter regjeringsskiftet.

– I løpet av året vil det være 1000 flere politifolk enn da vi tok over, sa Anundsen og la til:

– Det er ikke noen tvil om at noen politidistrikter opplever trange økonomiske rammer, blant annet fordi noen politidistrikter lider av for dårlig økonomistyring i foregående år.