NRK Meny
Normal

Blåste varsler for flere ledere i kommunen

– Kan ha brutt personopplysningsloven, mener ekspert på varslersaker.

Gudrun Haabeth Grindaker

Gudrun Haabeth Grindaker er rådmann i Sandefjord kommune og står nå midt i en betent varslersak. (arkivbilde)

Foto: Camilla Næss / NRK

Tidligere i år varslet en ansatt i Sandefjord kommune om at rådmannen blant annet kan ha brutt arbeidsmiljøloven. Påstander rådmann Gudrun Haabeth Grindaker tilbakeviser. I dag kan NRK fortelle at rådmannen selv fortalte flere av lederne i kommunen hvem varsleren var.

– Det kan høres ut som det her har funnet sted en ulovlig utlevering av personopplysninger, da i strid med personopplysningens konfidensialitetskrav, sier advokat Birthe Eriksen.

Hun har doktorgrad på arbeidstageres rett til å varsle og fulgte nøye med på håndteringen av Robin Schaefer som varslet om mangelfull etterforskning i Monika-saken. Hun mener det er svært viktig at varslerens identitet holdes hemmelig.

Birthe Eriksen

Birthe Eriksen er advokat med doktorgrad på arbeidstageres rett til å varsle. Hun har flere ganger uttalt seg kritisk til hva slags vern varslere har i Norge i dag.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Forekommer ofte brudd i varslersaker

– Det gjelder generelt strenge krav til å behandle informasjon i en varslersak. Navnene til både varsleren og den det varsles om er strengt konfidensielt, ifølge Eriksen.

Regjeringen behandler i disse dager forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling, etter at de har vært ute på høring.

Saken i Sandefjord ble behandlet av formannskapet, som ba advokatfirmaet Tenden om å granske påstandene. Det var i forbindelse med dette at rådmannen fortalte flere av lederne i kommunen at det var hun det var varslet om, og hvem varsleren var. NRK har tidligere fortalt hvordan ordføreren i Sandefjord tok kontakt med advokatfirmaet der broren er partner for å rydde opp i den betente varslersaken.

– Nå ser vi faktisk veldig ofte at det forekommer alvorlige personvernbrudd i forbindelse med mottak og håndtering av varslersaker. Den typen lovbrudd kan generelt sees som ulovlige gjengjeldelseshandlinger, sier Eriksen. Hun mener dette kan være brudd på personopplysningsloven fordi arbeidsgiver har utlevert personopplysninger det ikke er hjemmel til å gi.

Styremedlem i Transparency

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker er i dag styremedlem i Transparency International Norge, som er svært opptatt av at varslere blir behandlet på en god måte. Hun har også tidligere arbeidet for KS, der hun i 2007 var med å formulere en veileder for hvordan kommunene bør håndtere varslinger. Dokumentet er signert av Grindaker selv.

"KS anbefaler at det tilrettelegges for fortrolighet i varslersituasjonen. Fortroligheten kan gå langt, for eksempel ved at varslers identitet ikke gjøres kjent for kommunens ledelse der dette ikke er nødvendig."

Rådmannen ønsker ikke selv å kommentere saken. Heller ikke rådmannens advokat, Einar Engh, vil gå inn i saken.

– Vi ønsker ikke å kommentere om hun har informert andre. Det går rett og slett på at vi ikke anser det hensiktsmessig å ha en parallell prosess gående i media mens et eksternt advokatfirma undersøker saken. Det kan vi ikke kommentere, sier han.