NRK Meny
Normal

– Mer bevisste på hvor vi legger igjen penger

Reiselivsaktører merker økt interesse for det etiske, økologiske og miljøvennlige reiselivet.

Arne Georg Rønning

Arne Georg Rønning fra firmaet All onboard diskuterte mulige tiltak for hvordan hans, og de andres, bedrifter kan bli mer bærekraftige.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Med stadig flere tilgjengelige reisemål og styrket konkurranse om gjestene, må reiselivsaktører hele tida jakte nye muligheter og løsninger for hvordan de skal hevde seg.

Det første, lille steget tok mange små og store reiselivsaktører fra Vestfold denne uka. Et pilotkurs, «Bli en mer bærekraftig bedrift», i regi av Innovasjon Norge, er ment til å inspirere til økt verdiskapning, ikke bare for bedriften, men også gjennom opplevelser for gjestene og hva man som reiselivsaktør har å tilby lokalsamfunnet.

– Bærekraft gir konkurransefortrinn

Arne Georg Rønning fra firmaet All onboard, som tilbyr aktiviteter og opplevelser i Vestfold-skjærgården, var en av deltagerne på kurset. Han merker godt at kunder gjerne legger igjen mer penger i bedrifter som er bærekraftige.

– Mange utenlandske gjester er mer opptatt av sertifiseringer og slike ting, kanskje mer enn de norske er. Det handler om en bevisstgjøring tror jeg, alt ifra søppelhåndtering, hva gjør vi med engangsutstyr, rett og slett legge opp nye rutiner for å gjøre ting mer miljøvennlig, sier Rønning.

For All onboard handler det også om et internt fokus på miljø.

– Det er viktig å ha tankene om bærekraft i bunn, det gir konkurransefortrinn. Vi nordmenn tenker kanskje at så lenge vi kildesorterer, så er det greit, men det er litt mer enn det, mener Rønning.

Bærekraft står sterkt

Ingunn Sørnes

Spesialrådgiver for bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge, Ingunn Sørnes.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

For spesialrådgiver på bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge, Ingunn Sørnes, er det ingen tvil om at etterspørselen etter miljøvennlig reiseliv er økende.

– Gjester, både nasjonale og internasjonale, ønsker oftere og oftere å legge igjen pengene sine hos aktører som er etiske, miljøvennlig og ansvarlig. Bærekraft står veldig sterkt i markeder hvor Norge opererer, sier Sørnes.

Kurset på Tjøme denne uka er et såkalt pilotkurs – et forsøk om du vil. Og det er ikke tilfeldig, skal vi tro Sørnes.

– Vestfold er spennende, det er relativt ukjent som reiselivsfylke, men har utrolig spennende produkter og dyktige aktører. Jeg tror at mye av tankegodset rundt bærekraftig reiseliv gir gjenklang.

Viktig å kjenne omgivelsene

Visit Sandefjord var en av pådriverne for å få Innovasjon Norge-kurset til Vestfold. Reiselivssjef i Visit Sandefjord, Ellen Larsen, sier at også samspill på tvers er en viktig del av det å være bærekraftig.

Ellen Larsen

Reiselivssjef i Visit Sandefjord, Ellen Larsen.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

– Vi har fokus på mersalg og samarbeid med andre aktører, altså at du ikke bare selger inn din egen bedrift når du får henvendelser, forklarer hun.

For eksempel at et hotell samarbeider med andre typer reiselivsaktører, som til sammen kan gi et bredere tilbud, er viktig for reiselivet i fylket, mener Larsen.

– Aktørene må se nye koblinger og muligheter for å kunne skape de opplevelsene som virkelig fester seg hos gjestene, som gjør at de får lyst til å komme igjen, og tipser andre.