– Kjør etter forholdene

Vegtrafikksentralen melder at alt tilgjengelig mannskap er ute og brøyter veiene i Vestfold nå. Trafikkoperatør Leif Christensen opplyser at europaveiene og riksveiene prioriteres. – Folk må forvente at det er snø på veiene i dag. Vær tålmodige og kjør etter forholdene, sier han. Vegtrafikksentralen har ikke fått meldinger om trafikkuhell i fylket så langt i dag. Heller ikke politiet har meldt om trafikkuhell. (bildet viser Husvikveien mandag morgen)

Kø på Husvikveien.
Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK