NRK Meny
Normal

– Kan vise til at det redder liv

Derfor vil brannsjefen kopiere kolleger rundt i landet, og koble røykvarsler sammen med trygghetsalarm.

Brannsjef Per Olav Pettersen

Brannsjef Per Olav Pettersen ønsker å gjøre noe med en dyster statistikk.

Foto: ARNT E FOLVIK / VIB

– Jeg foreslår det for våre kommuner, slik at røykvarsleren er koblet direkte til en alarmsentral, sier brannsjef i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB), Per Olav Pettersen, til NRK.no.

Våre eierkommuner Holmestrand, Re, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme har samlet flere omkomne i brann enn i landet for øvrig pr. 1000 innbyggere. Vestfold er det fylket etter Finnmark som har flest omkomne i brann i forhold til innbyggertallet.

Per Olav Pettersen i brev til eierkommunene

I en e-post sendt til de seks eierkommunene, Holmestrand, Re, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, anbefaler han at alle som er tildelt kommunal trygghetsalarm, også får installert røykdetektor.

Den skal være koblet direkte til en døgnbemannet alarmsentral. Utløses røykvarsleren, så rykker brannvesenet umiddelbart ut.

– Det kan være Vestviken 110, men det kan også være andre typer alarmsentraler ut ifra hva slags avtaler kommunene har om trygghetsalarmene.

– Hvorfor er dette så viktig?

– Det vi ser er at den gruppen som er mest utsatt av de utsatte for brann, det er de som har trygghetsalarm. Vi blir stadig flere eldre, og stadig flere som mottar hjelp hjemme. Det er ikke mulighet til å ha alle på institusjon eller sykehjem, sier Pettersen.

Les også:

Dyster statistikk

Bakgrunnen for utspillet overfor kommunene er enkel. Brannstatistikken i området som dekkes av VIB er dystert lesestoff:

Vestfold er nemlig det fylket som etter Finnmark har flest omkomne i brann i forhold til innbyggertallet. 80 prosent av dem som dør i brann er enten eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne.

– Dessverre, må jeg jo si, så er det noen av kommunene våre som ligger litt langt oppe på den statistikken. Men dette er et godt tiltak, tror vi, for å gjøre noe med det på sikt, forklarer Pettersen.

Trygghetsalarm koblet sammen med røykvarsler vil være et godt og kosteffektivt tiltak. Ved å koble trygghetsalarmen og røykvarsleren sammen, vil brannsikkerheten til den enkelte bli vesentlig forbedret.

Per Olav Pettersen i brev til eierkommunene

Les også:

I bruk i Sandefjord

Tanken er heller ikke revolusjonerende ny. Systemet brukes allerede flere steder i landet. Blant annet lenger sør i fylket.

– Vi har erfaringer fra flere andre kommuner som gjør dette. De kan vise til at det redder liv, sier Pettersen og legger til:

– Vi ser blant annet Sandefjord, som har gode erfaringer med å ha det. Fredrikstad har vi også sett på. De har også gode erfaringer. Og de kan vise til flere konkrete eksempler hvor de har reddet mennesker, avslutter Pettersen.