– Jernbaneutbyggingen går for tregt

– Selv om det settes av betydelige summer til jernbaneutbyggingen går utbyggingen for tregt, sier distriktsbanksjef i DnB Tom Olaf Kjær som også er formann i Larvik næringsforening.

Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg

Det nye dobbeltsporet mellom Tønsberg og Barkåker brukes ikke fullt ut. Nå foreslår regjeringen 57 milliarder til signalanlegget og å ruste opp Tønsberg stasjon.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Kjær har engasjert seg i samferdselsutfordringene på vei og jernbane i Vestfold i mange år.

Regjeringen sier de overoppfyller de økonomiske rammene i nasjonal transportplan i statsbudsjettet som er lagt fram.

Nær halvannen milliard kroner til jernbane i Vestfold

Til Vestfold er det foreslått det 900 millioner kroner til jernbaneutbyggingen Holm-Holmestrand-Nykirke.

I tillegg settes 400 millioner kroner av til parsellen mellom Larvik og Porsgrunn.

Regjeringen har også funnet plass til 57 millioner kroner til strekningen Tønsberg–Barkåker. Pengene skal brukes til å ruste opp stasjonen i Tønsberg, samt signalanlegget på strekningen.

Det pågår altså et stort prosjekt i Holmestrand med tunnel i fjellet og ny stasjon. Det koster 6 milliarder kroner og skal være ferdig i 2015. Dette prosjektet burde hatt minst én milliard kroner på neste års budsjett, mener Kjær.

– Så har jo jernbaneverket startet å skyte tunnel mellom Larvik og Porsgrunn nå i høst. Det er bevilget over 100 millioner i år, men den vil også koste over 6 milliarder. Skal være ferdig om seks år. Da burde det minst vært avsatt en milliard kroner neste år der også, sier Kjær.

Les: Ber om 450 millioner

Det er ingen vei tilbake


Store utfordringer på Østlandet

Tom-Ole Kjær mener at Tønsberg melder seg ut.

Tom Olaf Kjær er sterkt engasjert i samferdselsutfordringene på Østlandet.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

– Har man sagt A så må man også komme med pengene på den optimale måten, sier han. Det er behov for 25 milliarder mer for å fullføre InterCity for Vestfoldbanen.

Det er ikke bare Vestfold, også flere andre strekninger på Østlandet skal det bygges ut.

Ny grunnrute for togtrafikken på Østlandet og innsetting av nytt togmateriell og sikkerhetskrav som gjelder utforming av plattformer og stasjoner fører til at enkelte mindre stasjoner må legges ned.

Fra ruteendringen i desember 2012 skal 18 stasjoner og holdeplasser legges ned. I Østfold gjelder dette Askim Næringspark og Langnes i Askim kommune, på Østfoldbanen, Østre linje.

290 millioner kroner er foreslått for å videreføre ”Prosjekt Stor-Oslo”. Prosjektet omfatter fornyelse av viktig jernbaneinfrastruktur i Oslo-området, med sikte på å oppnå en god og pålitelig trafikkavvikling.

827 millioner kroner er foreslått i til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2013. Av dette beløpet skal 671 millioner kroner settes av til videre planlegging av dobbeltsporet, mens 156 millioner kroner går til bygging av hensettingsspor ved Ski stasjon i forbindelse med innføring av nytt og bedre togtilbud i østlandsområdet.

I forbindelse med innføringen av en ny grunnrutemodell for togtrafikken i østlandsområdet fra 2014 prioriteres flere pågående og nye infrastrukturprosjekter i Akershus i 2013

848 millioner kroner er avsatt til prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus–Kleverud i Hedmark.

– Må skape forutsigbarhet i markedet, planregimet er for gammeldags

– Dersom man først vil, så må det bygges organisasjoner og robusthet for å bevilge penger gjennom mange år. I Norge har vi ingeniørene som skal til, og det finnes et stort internasjonalt marked som venter på å kunne skaffe seg forutsigbare kontrakter her i Norge. Det er rett og slett et for gammeldags planregime her i landet, slik jeg ser det sier Tom Olav Kjær.


Å tenke nytt og sammenhengende, både når det gjelder jernbane og vei, er avgjørende, sier Kjær.

Les hva regjeringen vil bruke på samferdsel i ditt fylke.