– Ikke tatt vaksinen ennå? Ta den nå

Folkehelseinstituttet forventer en influensatopp i februar.

Helsepersonell får influensavaksine

TO UKER: – Har man ikke tatt vaksinen, så ta den nå. Den trenger rundt 14 dager i kroppen for å kunne virke godt nok og gi den beste beskyttelsen den kan gi, sier Karoline Bragstad i FHI. 

Foto: Ruth Barsten/NRK

– Vi ser nå at det begynner å øke på med influensatilfeller. Det ser ut som om det kommer til å bli flere og flere syke i ukene fremover, sier Karoline Bragstad, fungerende direktør ved avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet (FHI).

De forventer en topp i siste halvdel av februar.

Karoline Bragstad

EFFEKT: Karoline Bragstad i FHI sier årets vaksine ser ut til å fungere godt. 

Foto: Folkehelseinstituttet

– Hvordan blir denne sesongen sammenliknet med fjorårets?

– Vi ser at det viruset vi har i år, smitter litt lettere små barn og folk i yrkesaktiv alder enn de eldre. Dette er i motsetning til flere av de andre influensavirusene, som gjerne smitter eldre hyppigere. Men det betyr ikke at vi forventer flere syke eller flere innlagte i år, heller tvert imot.

– Vi hadde en veldig kraftig sesong i fjor og året før, og vi har et håp og en forventning om at denne sesongen skal være mildere enn i fjor, både når det gjelder antall smittede og antall innlagte på sykehus.

– Begynner å haste

I et gjennomsnittsår regner man med at mellom fem og ti prosent av befolkningen får influensa i løpet av vintersesongen.

– Det kan man forebygge til en viss grad med vaksine, sier avdelingsoverlege Dagfinn Skaare ved Sykehuset i Vestfold.

Selv om sesongen er i gang, er det ennå ikke for sent å ta vaksinen, opplyser både han og Bragstad.

Overlege Dagfinn Skaare

ANBEFALER VAKSINE: – Når vi tenker på at det fortsatt kommer til å være mye influensa i sirkulasjon i Vestfold-samfunnet i hvert fall uti mars april og vel så det, så kan influensavaksinen være en god investering i egen helse, sier Dagfinn Skaare. 

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

– I og med at det fortsatt er noen uker igjen til årets influensasesong når toppen, er det ikke for sent å vaksinere seg. Men nå begynner det å haste hvis man skal ha noen nytte av influensavaksinen, sier Skaare.

Bragstad legger til at vaksinen trenger rundt 14 dager i kroppen før man får full effekt av den.

– Har man ikke rukket å ta den ennå, er det nå man skal gjøre det. Det er viktig å få tatt vaksinen før det er altfor mye influensa i omløp. Er det det, er risikoen for at du kan bli smittet selv om du har tatt vaksinen, mye høyere.

Vaksinen anbefales til blant andre eldre, folk med kronisk sykdom, gravide, samt helsearbeidere og andre som er i kontakt med personer som er spesielt utsatt for å bli ordentlig syke av influensa.

FHI opplyser at det aldri er blitt distribuert så mange doser influensavaksine i Norge som i år. Antall doser har økt med opp mot 60 prosent siden 2016/17-sesongen og nær en halv million nordmenn er allerede vaksinert.

Fem kjennetegn

Kjennetegnene på influensa er høy feber, hodepine, muskelsmerter, tørrhoste og vond hals.

Blir man syk, er overlegens råd å holde seg hjemme, drikke godt og sove mye.

– Influensa er en virusinfeksjon som går over av seg selv uten problemer hos de aller fleste. Men i noen tilfeller kan det gi mer komplisert sykdom som krever sykehusinnleggelse og behandling. De som er utsatt, må være raske med å kontakte lege dersom de mistenker at de har fått influensa, sier Skaare.