Høgskolelektor: – Porno må snakkes om

Det bør være like naturlig at foreldre spør om barnet har hatt en fin dag på nettet, som på skolen, sier pedagog Mattias Øhra.

Elever

SNAPCHAT: Ungdomsskoleelevene Teodor Nørstebø-Vartdal (14) t.v., Erlend Ruud (15) og Amara Nilsen (14) sier Snapchat er det mest populære sosiale mediet blant ungdom.

Foto: Vegard Unger Ellefsen

– Nettet er blitt en plass der barn- og ungdom henger. De henger i ulike grupper på sosiale medier og tendensen er at vi voksne ikke er nok til stede her, sier høgskolelektor Mattias Øhra ved Høgskolen i Sør-Øst Norge og foredragsholder.

I april ble en 16 år gammel skoleelev dømt i Sandefjord tingrett til 60 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot for å ha filmet to 17-åringer som hadde sex.

Filmen ble publisert på Snapchat og i andre sosiale medier.

Mattias Øhra

DIGITALE MEDIER: Pedagog Mattias Øhra foreleser blant annet om digitale medier.

Foto: Lina Gaganis

Etterlyser åpenhet

Øhra ønsker en mer åpen samtale mellom foreldre og barn om bruken av digitale medier for å unngå at barna begår tabber eller får ubehagelige opplevelser.

– Det bør være like naturlig at foreldre spør om barnet har hatt en fin dag på nett, som på skolen. Vi skal ikke invadere barnas liv. Men vi må få i gang jevnlige samtaler for å venne barna til å prate om nettbruk, en digital barneoppdragelse, sier han.

Med enkle spørsmål som hva skjer på nett i dag?, hvem snakker du med?, hvilke nettsider besøker du?, tror han at mye er gjort.

– Det er også viktig å snakke om risikoene på nettet. Det kan være vanskelig for barn- og ungdom å vite om lover rundt bildedeling og piratkopiering. Pornografi er blitt en del av barn- og ungdomskulturen, og bør prates om, sier Øhra.

Foreldre ikke involvert

Amara Nilsen (14), Teodor Nørstebø-Vartdal (14) og Erlend Ruud (15) sitter i elevrådsstyret på Kongseik ungdomsskole i Tønsberg. De er alle aktive på sosiale medier, særlig Snapchat – og sier foreldrene sjelden spør om hvordan de har det på nettet.

– Jeg tror heller ikke vi er flinke nok til å involvere voksne hvis vi opplever noe ubehagelig på internett. Jeg tror de fleste holder det for seg selv, eller deler med jevnaldrende, sier Teodor Nørstebø-Vartdal (14).

Høy terskel

Terskelen for å melde ifra om noe til voksne er høy.

– Jeg kjenner flere som opplever drittslenging på nett. Det virker som det er lettere å gjøre det via nettet. Snapchat er den letteste måten å kommentere på, sier Amara Nilsen (14).

Trioen sier sosiale medier er en fin arena til å komme i kontakt med andre.

– Der er det lett å bli kjent med nye folk og holde kontakten med folk etter man har møtt det engang. Finner ut at personen bor i nærheten, sier Erlend Ruud (15).

Viktig arena

Rådgiver på skole

VIKTIG ARENA: Helen Lindhjem, rådgiver på Kongseik skole, sier nettet er en viktig sosial arena for elevene.

Foto: Vegard Unger Ellefsen

På Kongseik ungdomsskole er nettvett stadig et tema på foreldremøter.

– Politiet har deltatt her og fortalt om lover for deling av bilder og nettbruk, sier Helen Lindhjem, rådgiver på Kongseik skole.