NRK Meny
Normal

– Ikke brenn sankthansbål på bart fjell

Ti råd for en forsvarlig sankthansfeiring.

Sankthansbål, Vadsø

SANKTHANSFEIRING: Anders Leonhard Blakseth i DSB oppfordrer folk til å samarbeide om sankthansbål der dette er lov, for å få færre bål fredag kveld.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Det er i utgangspunktet forbudt å gjøre opp bål i skog og mark nå, men flere kommuner gir tillatelse til å brenne sankthansbål i nærheten av sjø eller vann den 23. juni.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ber deg sjekke hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

– I noen kommuner er det helt forbudt. Jeg minner også om at det uansett ikke er lov til å brenne søppel her i landet. Hvis du har lov til å tenne sankthansbål, må du være forsiktig, tenke på vindforhold og ta hensyn til at glør kan reise langt. Har det vært tørt lenge, ville jeg vært veldig forsiktig. En kommer langt med sunn fornuft, sier Anders Leonhard Blakseth, avdelingsleder for Brann og redning i DSB.

Tønsberg og Nøtterøy kommuner i Vestfold er to eksempler på kommuner der all brenning utendørs er forbudt hele året. Unntaket i de lokale forskriftene er imidlertid grill og matlaging hjemme eller på hytta, samt sankthansbål 23. juni.

Ditt ansvar

Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) opplyser at du må følge ti råd for å få lov til å tenne bål uten søknad eller forhåndsvarsling i strandkanten ved kysten i deres eierkommuner 23. juni.

1: Ansvar

Den som tenner bålet har det totale ansvaret for bålbrenningen, og skal ha grunneiers tillatelse.

2: Slokkemulighet

Slokkemidler som vannslange eller bøtter bør være i umiddelbar nærhet.

3: Værforhold

Vindretning og styrke må vurderes.

4: Plassering

Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr.

– Først og fremst er det viktig å se på hvor man tenner opp bålet. Det skal være forsvarlig, og ikke i nærheten av skog og mark. Det skal ikke være fare for at bålet sprer seg til vegetasjon eller bygninger i området. Valg av plass for bålet er det viktigste å tenke på, sier brannsjef Per Olav Pettersen til NRK.

Han minner om at det er forbudt å brenne bål i nærheten av skog og utmark fra 15. april til 15. september.

5: Størrelse

Ikke bygg bålet for stort.

– Det handler om å ha kontroll så bålet ikke sprer seg. Legg på litt av gangen og ha heller bålet gående en stund lenger, enn å bygge bålet stort og tenne på alt. Det kan fort bli veldig voldsomt og farlig, sier Pettersen.

6: Svaberg

Det er forbudt å brenne bål på bart fjell, som svaberg.

– Svabergene blir ødelagt med svimerker, og de sprekker opp av varmen fra bålet, sier Pettersen.

7: Forurensing

Miljøfarlige og forurensende materialer er det ikke tillatt å brenne.

– Impregnert materiale og materialer med maling er ikke lov å brenne. Det må være rent treverk, tilføyer brannsjefen.

8: Avstand

Påse at barn holder avstand.

9: Slukning

Når bålet forlates skal det være fullstendig slokt.

VIB har gode erfaringer med sankthansbål i deres kommuner.

– Det går sjeldent galt. De aller fleste er flinke og påpasselige, og flinke til å slukke bålet etterpå, sier Pettersen.

10: Varsle nødetatene

Kommer bålet ut av kontroll ringer du umiddelbart brannvesenet på telefon 110.

Per Olav Pettersen

BRANNSJEF: Per Olav Pettersen er brannsjef i VIB som har ansvar for kommunene Holmestrand, Re, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK