NRK Meny
Normal

– Ikke alt gikk som forventet

Da den første beredskapsøvelsen på det nye nødnettet ble gjennomført på E18 i går, slet etatene med samarbeidet på sambandet.

beredskapsøvelse hemtunnelen

Flere nødetater deltok i øvelsen i Hem-tunnelen.

Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Det var spesielt det tekniske på sambandet etatene fikk utfordringer med.

– Hovedmålet med øvelsen var tidskritisk informasjon i forbindelse med utrykning, det er kallesignaler og det er sambandsprosedyrer. Dette fungerte ikke helt som forventet, forklarer øvingsleder og politioverbetjent i Vestfold politidistrikt, Morten Skarpaas, til NRK.no.

– Vi forutsatte egentlig at vi kom til å få noen utfordringer når tre forskjellige etater slår dette sammen, fortsetter han.

Les også:

Skal evalueres

Nå skal etatene finne en mal og en norm for hvordan de skal gjøre dette.

– Vil du si at nødetatene er bedre forberedt for virkelige hendelser etter denne øvelsen?

– Når vi får evaluert øvelsen og tatt inn de læringspunktene som vi avdekker og får det på plass, er vi absolutt det, mener Skarpaas.

Øvelsen ble fulgt av observatører som skal bistå i læringsprosessen videre.

Øvelsen skal evalueres nøye, både etatsvis og sammen. Sluttresultatet blir en rapport som skal totalevalueres i løpet av januar eller februar.